Vilka är Direktdemokraterna?

Direktdemokraterna är ett nybildat parti som ställde upp för första gången i valet 2014 där vi kandiderade till riksdag, landsting och kommuner.

Direktdemokraterna är en sammanslagning av tre tidigare partier. Kommunalpartiet Demoex från Vallentuna, rikspartiet Aktiv Demokrati och Äkta Demokrati från Värmdö.

Demoex är världens första direktdemokratiska parti som har blivit invalt i en beslutande församling.  2002 fick Demoex ett mandat i Vallentunas kommunfullmäktige. Det innebar att systemet med att låta människor få rösta i sakfrågor via invalda politiker kunde prövas i praktiken under en 12 årsperiod. Demoex hade en stadig plats åt Vallentunaborna i fullmäktige som har under de alla tolv åren kunnat delta i 724 lokala folkomröstningar via Internet.

Läs mer om Demoex historia.

Sommaren 2013 samlades många representanter från den de direktdemokratiska rörelsen på en konferensgård i Gnesta. Där gjordes det upp en plan för ett samgående mellan de tre direktdemokratiska partierna. Vi tyckte det var hög tid att samlas och enas under ett och samma namn för att göra gemensam sak inför valet 2014.

Direktdemokrati har på senare år vuxit som begrepp internationellt. Man kan tala om en snabbt framväxande ny politisk kraft världen över. Inte minst har internet hjälp till att ge vind i seglen. Demokrati till sin natur handlar ju om att samarbeta och just internet ger oss fantastiska möjligheter till just samarbete. Exemplen på saker som vuxit fram helt via internet är många.

Direktdemokraternas 3 demokratiska rättigheter

  1. Rätten att rösta i sakfrågor
  2. Rätten att delta i debatten
  3. Rätten att komma med förslag

 

Frågor & svar

Bli medlem

Din rösträtt mellan valen