Uppdrag

Styrelse

No image
Anders Lönnfält
Epost
Telefon
Jesper Ek
Jesper Ek
Telefon 0722 776 737
Lennie Niit
Lennie Niit
Epost
Telefon
Thomas Larsson
Thomas Larsson
Telefon 0768 48 73 38

Talespersoner

Christer Wessberg
Christer Wessberg
Telefon 0700 51 85 51
Jesper Ek
Jesper Ek
Telefon 0722 776 737
Thomas Larsson
Thomas Larsson
Telefon 0768 48 73 38
Gemensam E-post press@direktdemokraterna.se

Kontaktpersoner

Thomas Larsson
Thomas Larsson
Telefon 0768 48 73 38

Ansvarar för partiets officiella kommunikation via e-post, SMS, brev, fax och telefon, från allmänhet, medlemmar och media. De är 2 till antalet och samtliga har samma befogenheter att svara och även kunna läsa all inkommande och skriftlig utgående korrespondens, från och till övriga kontaktpersoner.

Kontaktpersonerna förväntas inte besitta all kunskap och kompetens inom partiet utan bör när så är lämpligt vidarebefordra frågor och information till den instans i partiet som kan hantera ärendet bäst.

Kontaktpersonerna ska som en viktig del av partiets framtoning, förmedla en korrekt och rättvisande information om partiets verksamhet, syften, mål, beslut m.m., enligt beslut från medlemmar, arbetsgrupper och styrelse. Kontaktpersonerna utses genom ett kontinuerligt personval där de 3 som ligger högst upp på listan, om de accepterat uppdraget, automatiskt tillsätts. Mandatperioden är 1 månad, varefter en ny tillsättning utifrån omröstningen sker på samma sätt.

Medlemsansvarig

No image
Carl Hashmi
Telefon
Lennie Niit
Lennie Niit
Epost
Telefon
No image
Jan Isefalk
Telefon

3 st. Medlemsansvarige väljs genom kontinuerligt personval. De omsätts i början av varje kvartal, maximalt en kan bytas ut per tillfälle.

Tillträde: Överlämning från avgående till tillträdande förtroendevald ska ske inom 14 dagar. Styrelsen ansvarar för att den nye Medlemsansvarige skriver under Sekretessförsäkran innan tillträdet. Samtliga Medlemsansvariga måste underteckna sekretessförsäkran att följa GDPR. Sekretessförsäkran ska utfärdas och arkiveras av Styrelsen. Om en Medlemsansvarig vill lämna befattningen tillfrågas (av Medlemsansvariga) nästa person på listan i det kontinuerliga valet.

Moderator

No image
Thimmy Bågfelt
Telefon
No image
Magnus Gustavsson
Telefon

DEBATT OCH SAMTALSREGLER i DD – forum och på möten

Reglerna är att undvika detta:

 • inlägg som bryter mot svensk lag.
 • ögn eller förtal.
 • hot eller trakasserier.
 • svordomar eller obscena ord.
 • nonsensinlägg, eller inlägg som kraftigt avviker från ämnet.
 • personangrepp eller ärekränkande inlägg.
 • kommersiella budskap.
 • uppmaningar till brott.
 • obehörig publicering av upphovsrättskyddat material.
 • länkar till sajter med ovanstående innehåll.
 • Ironi/sarkasm/raljans etc.

Regelskötare

Jesper Ek
Jesper Ek
Telefon 0722 776 737

Hålla information om partiets organisation uppdaterad och tillgänglig på partiets hemsida, vilket inkluderar:

 • stadgar.
 • reglemente.
 • styrelse och förtroendeuppdrag, med uppdragsbeskrivningar samt vilka som innehar posterna.
 • länkar till beslut som underlag för informationen.

Vetorätt mot beslut som strider mot gällande lagar, stadgar eller reglemente, i enlighet med generalitetsprincipen (beslut av lägre valör får inte strida mot bestämmelse av högre valör), samt mot stadgebeslut som strider mot gällande stadgar enligt sundhetsprincipen (Det får inte finnas motsägelser mellan gällande paragrafer i stadgarna).

Rätt att omformulera beslutade förändringar av reglemente och uppdragsbeskrivningar, utan att ändra innebörden i vad som beslutats, så att dessa blir så klara och tydliga som möjligt, inklusive att ta bort gamla delar av reglemente och uppdragsbeskrivningar som motsägs av nya beslut.

Regelskötaren väljs genom kontinuerligt personval med fri kandidering och ska vara 3 till antal. Omsättning av posten sker vid varje månadsskifte.

Valförrättare

Jesper Ek
Jesper Ek
Telefon 0722 776 737

Tre stycken Valförrättare väljs genom kontinuerligt personval och omsätts vid varje nytt kvartal. Max en kan bytas ut per tillfälle (vid frivilligt avhopp ersätts avgående Valförrättaren med den nästa på tur enligt aktuell ställning i personvalet).

Version 1.21.0