Flytande demokrati

VAD ÄR FLYTANDE DEMOKRATI?

Flytande demokrati är en blandning av representativ demokrati och direktdemokrati. Du bestämmer själv hur mycket eller hur lite du vill engagera dig i olika frågor. Vill du inte engagera dig alls kan du göra som idag – ge din röst till ett parti.

Väldigt kort uttryckt innebär flytande demokrati att: Du rösta i de frågor du vill eller delegera (ge din röst) till t.ex. ett av de vanliga partierna – så fattar de beslut åt dig i just den fråga du delegerar till dem.

Föreställ dig att du loggar in i vårt röstsystem. Du råkar vara kunnig inom exempelvis landsbygdsfrågor. När du loggat in i systemet kan du välja att rösta direkt i alla sakfrågor du vill eller så kan du delegera din röst i alla frågor du inte vill rösta i.

Vi tänker att alla sakfrågor kan kategoriseras i kategorier motsvarande de elva departementen:

 • Statsrådsberedningen
 • Arbetsmarknadsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Försvarsdepartementet
 • Infrastrukturdepartementet
 • Justitiedepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Miljödepartementet
 • Näringsdepartementet
 • Socialdepartementet
 • Utbildningsdepartementet
 • Utrikesdepartementet

Du delegerar din röst i alla frågor utom just landsbygdsfrågor. Där har du kompetens och vill vara med och rösta, samt debattera.

Du behöver inte delegera din röst till bara ett parti. Kanske tycker du att ett parti är särskilt bra i finansfrågor, medan ett annat är väldigt bra på utbildningsfrågor. Du kan alltså delegera till flera olika delegater. När det dyker upp exempelvis en motion om finanser fattar din delegat beslut åt dig i just den frågan och röstar i vårt röstsystem. Du kan när som helst byta delegat eller rösta själv i en enskild sakfråga om du tycker att din delegat inte fattar bra beslut.

Du kan, om du så önskar, delegera alla dina röster och behöver således inte rösta mer än vad du gör idag. Men, skillnaden mot dagens system är att du alltid kan rösta när du vill om det dyker upp en fråga som du vill vara med och påverka i.

Flytande demokrati är lösningen på frågan om tid och kunskapsnivå för att kunna fatta ett informerat beslut.

Sociala medier
Dela
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Epost
 • Kopiera
  https://direktdemokraterna.se/sv/medborgerligt-inflytande
Version 1.26.7