DD modellen

Så fungerar Direktdemokraterna

1
2
3
DD LÄGGER UPP ALLA SAKFRÅGOR PÅ NÄTET
FOLKET RÖSTAR I POLITISKA SAKFRÅGOR
DD:s LEDAMÖTER RÖSTAR SOM FOLKET RÖSTAT
Samma frågor som de förtroendevalda röstar på kommer du själv att kunna ta ställning till. Vi ger dig samma underlag som politikerna har så alla kan diskuterar frågorna.
I vårt röstsystem får alla medborgare rätt att rösta på konkreta politiska frågor. DD har ingen egen politik. Om man inte vill eller kan rösta själv så kan man delegera sin röst till någon annan. Exempelvis ett parti, intresseorganisation eller enskilda politiker.
När votering görs röstar DD:s invalda ledamöter i enlighet med vad folket har röstat i samma fråga. Resultatet av hur våra medlemmar röstar blir också hur våra representanter kommer att rösta i våra beslutsfattande organ.
Sociala medier
Dela
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Epost
  • Kopiera
    https://direktdemokraterna.se/sv/dd-modellen
Version 1.26.8