Aktuella frågor

DIREKTDEMOKRATERNA - RIKSDAGEN

Ska svenska folket ha rätt att folkomrösta om DCA-avtalet?

Kategori Utrikespolitik
Datum 2024-06-02 13:00 - 2026-09-13 23:00
Beskrivning
Förslaget till frågan är inlämnat av en medlem i "Direktdemokraterna - Riksdagsfrågor". - Proposition 2023/24:141 ("Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater") är också utlagd för omröstning (se annan fråga). Där finner du argument FÖR avtalet. I tilläggsmotionerna finner du argument MOT avtalet. Dessutom finner du i några länkar här förslag till fördröjning av beslutet och även förslag om folkomröstning. - - - - - Direktdemokraterna (”DD”) är ett demokratiskt verktyg och tar i sig inte ställning i sakfrågor, men kommer (när DD blir invald) att följa de beslut som de röstberättigade tagit. DD förespråkar flytande demokrati som medlet för att utveckla svensk demokrati. Läs mer på https://direktdemokraterna.se/

Anser du att Sverige ska kopiera den brittiska betaltjänstlagen avseende bankers ansvar för att motverka bankbedrägerier?

Kategori
Datum 2024-02-13 11:00 - 2025-02-13 23:00
Beskrivning
Företrädare för en rad svenska konsument-, pensionärs-, villaägar- och småföretagarorganisationer föreslår på DN Debatt (12 feb 2024, se länk) att regeringen kopierar det brittiska systemet och tar initiativ till att ändra betaltjänstlagen så att ansvaret för säkerhetsbristerna läggs på bankerna. "Den innebär att kundens bank normalt får ersätta halva summan för bedrägeriet, medan banken som bedragaren flyttar pengarna till får stå för andra halvan. Likaså måste bankerna offentliggöra statistik över hur många av deras kunder som drabbas av bedrägeri." Håller du med?

Anser du att Sverige i lag bör förbjuda skändning av religiösa skrifter?

Kategori Justitie (Lagar)
Datum 2023-07-19 07:00 - 2024-07-19 23:00
Beskrivning
Bränning av den religiösa skriften Koranen är sedan länge ett debatterat ämne som upprör men också utmanar oss alla om hur vi ser på yttrandefrihetens gränser. Vad tycker du? Bör vi förbjuda bränning eller annan form av skändning av religiösa skrifter? Det finns gott om debatter och yttranden i ämnet, men här är några av dem. Sök fler för att se frågan ur fler perspektiv än ett. FN-organet UNAOC: Koranbränning i Sverige en respektlös handling (https://unric.org/sv/unaoc-koranbranning-i-sverige-en-respektlos-handling/) https://www.limhamnsjuristen.se/brottmal/koranbranning-hatbrott-eller-yttrandefrihet/ https://www.gp.se/ledare/samma-regler-b%C3%B6r-g%C3%A4lla-f%C3%B6r-koranen-och-bibeln-1.33465929 OBS. Direktdemokraterna (”DD”) är ett demokratiskt verktyg och tar i sig inte ställning i sakfrågor, men kommer (när DD blir invald) att följa de beslut som de röstberättigade tagit . DD förespråkar flytande demokrati som medlet för att utveckla svensk demokrati. Läs mer på https://direktdemokraterna.se/
Sociala medier
Dela
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Epost
  • Kopiera
    https://direktdemokraterna.se/sv/aktiva_fragor
Version 1.26.8