Regelskötare

Jesper Ek
jesper.ek@direktdemokraterna.se

Nils Sjöqvist
nils.sjoqvist@direktdemokraterna.se

Vakant
E-post

Vald från perioden Juni 2019-
Beslut: val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=385998

Uppdragsbeskrivning

Hålla information om partiets organisation uppdaterad och tillgänglig på partiets hemsida, vilket inkluderar:

– stadgar,
– reglemente,
– styrelse och förtroendeuppdrag, med uppdragsbeskrivningar samt vilka som innehar posterna
– länkar till beslut som underlag för informationen

Vetorätt mot beslut som strider mot gällande lagar, stadgar eller reglemente, i enlighet med generalitetsprincipen (beslut av lägre valör får inte strida mot bestämmelse av högre valör), samt mot stadgebeslut som strider mot gällande stadgar enligt sundhetsprincipen (Det får inte finnas motsägelser mellan gällande paragrafer i stadgarna).

Rätt att omformulera beslutade förändringar av reglemente och uppdragsbeskrivningar, utan att ändra innebörden i vad som beslutats, så att dessa blir så klara och tydliga som möjligt, inklusive att ta bort gamla delar av reglemente och uppdragsbeskrivningar som motsägs av nya beslut.

Regelskötaren väljs genom kontinuerligt personval med fri kandidering och ska vara 3 till antal. Omsättning av posten sker vid varje månadsskifte.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=143908

http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=188286


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Din rösträtt mellan valen