Press

Press och media är välkommen att kontakta oss via telefon och e-post.

Talespersoner

Thomas Larsson

E-post
Telefon: 0768 48 73 38

Presentation
“Jag har varit med länge

Max Björk

E-post
Telefon: +46 (0) 72-421 95 79

Presentation
“Ordförande i Ung DD
Uppdragsbeskrivning
Talespersonerna är de som ställer upp i de stora debatterna/intervjuerna samt representerar partiet utåt utan att ha någon övrig formell beslutsrätt. Partiet har två talespersoner. Beslut:

E-post
press@direktdemokraterna.se

Pressklipp
Direktdemokraterna i media

Pressmeddelande

Bilder
Bildarkiv

Din rösträtt mellan valen