Yvonnes väg till Direktdemokraterna

Som ivrig användare av Internet ploppar det ofta upp frågor på hemsidor om användarvänlighet m.m. som jag ombeds att svara på. Jag tar mig alltid tid att svara på frågorna och hoppas vara till hjälp för att göra hemsidor mer användarvänliga.

Jag vill att den värld jag lämnar efter mig till barn och barnbarn ska ha användarvänlig demokrati. Jag kallar den Fortsätt läsa

Direktdemokrati – en idé vars tid är kommen

På kort tid har landets direktdemokrater enats och bildat partiet Direktdemokraterna. Varför är tiden inne för direktdemokrati just nu? Dels för att det är möjligt att rösta med mobilen och vara politiker utan att gå omvägen via ett parti. För tjugo år sedan var det omöjligt. Dels för att maktkamp är destruktiv för samhällsutvecklingen.

Fortsätt läsa

Din rösträtt mellan valen