Moderator

Uppdaterad 2018-11-22

Kontakt: moderator@direktdemokraterna.se

Vakant

E-post:

Vakant

E-post:

Beslut: Avvaktar nytt beslut

 

Uppdragsbeskrivning

Beskrivning av moderatorrollen:

 • En moderator kan ta bort eller redigera inlägg som bryter mot reglerna.
 • När moderatorn raderar eller redigerar ett inlägg skriver moderatorn en kommentar i inlägget eller på lämplig plats i tråden med motivering till varför inlägget redigerades. Moderatorn meddelar även den som brutit mot reglerna att den gjort det.
 • Vid grova övertramp mot reglerna utfärdas en varning till medlemmen. Vad som är grova övertramp är det moderatorns roll att bedöma.
 • Efter tre varningar kan medlemmen bli aktuell för uteslutning. Huruvida en medlem utesluts eller ej beslutas genom medlemsomröstning i GOV. Det är moderatorns uppgift att lyfta uteslutningsärendet i GOV.
 • Ifall någon som brutit mot reglerna anser sig orättvist behandlad överklagar vederbörande beslutet i följande ordning:
   1. Moderatorgruppen
   2. Styrelsen
   3. Medlemmarna

  Anledningen till ovan ordning är att skydda medlemmens integritet så långt det är möjligt. Missbrukar en moderator sin roll kan denne fråntas sin roll. Samma ordning som ovan överklaganordning gäller ifall en moderator missbrukat sin roll.

Besluthttp://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=60007

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Din rösträtt mellan valen