Kontaktpersoner

Kontaktpersoner för DD-riks

Thomas Larsson

E-post: thomas.larsson@direktdemokraterna.se

Jenny Rydhammer

E-post: jenny.rydhammer@direktdemokraterna.se

Valda från perioden Juni 2018
Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=158341

Uppdragsbeskrivning

Uppdragsbeskrivning

Ansvarar för partiets officiella kommunikation via e-post, SMS, brev, fax och telefon, från allmänhet, medlemmar och media. De är 2 till antalet och samtliga har samma befogenheter att svara och även kunna läsa all inkommande och skriftlig utgående korrespondens, från och till övriga kontaktpersoner.

Kontaktpersonerna förväntas inte besitta all kunskap och kompetens inom partiet utan bör när så är lämpligt vidarebefordra frågor och information till den instans i partiet som kan hantera ärendet bäst.

Kontaktpersonerna ska som en viktig del av partiets framtoning, förmedla en korrekt och rättvisande information om partiets verksamhet, syften, mål, beslut m.m., enligt beslut från medlemmar, arbetsgrupper och styrelse. Kontaktpersonerna utses genom ett kontinuerligt personval där de 3 som ligger högst upp på listan, om de accepterat uppdraget, automatiskt tillsätts. Mandatperioden är 1 månad, varefter en ny tillsättning utifrån omröstningen sker på samma sätt.

Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=152573

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Din rösträtt mellan valen