Kontakt

Kontakta oss vid frågor

E-post: info@direktdemokraterna.se

Medlemsservice

E-post: medlem@direktdemokraterna.se

Uppdragsbeskrivning

Medlemsansvarig ska bidra till ett positivt klimat inom partiet samt hjälpa och stötta såväl medlemmar som förtroendevalda.

– Ta emot nya medlemmar.

– Föra in nya medlemmar i medlemsregistret.

– Skicka ut Välkomstpost (elektronisk och/eller fysisk) till nya medlemmar, samt inloggningsuppgifter till Medlemsforumet/GOV.

– Utse nya länskontaktpersoner där det saknas, om inte länsmedlemmarna själva utser någon.

– Utse nya kommunkontaktpersoner, där det saknas, om inte kommunmedlemmarna själva utser någon, och om inte heller länskontaktpersonen utser någon.

Ordningen är 1) kommunmedlemmar 2) länskontaktperson 3) medlemsansvariga.

– Meddela resp kommun- och länskontaktperson om nya medlemmar och om gamla medlemmar lämnat partiet. Uppgifterna ska innehålla namn, adress, telefonnummer och e-postadress. I övrigt får inga personuppgifter lämnas ut utanför gruppen Medlemsansvariga.

– Verkställa avregistrering av medlemmar som uteslutits eller lämnat partiet på eget initiativ. (Omfattar utöver borttagning ur medlemsregister och röstlängd även att informera administratörer för alla interna medlemsforum, inklusive på sociala medier, om att medlemskapet upphört och att medlemmens inloggningskonton ska raderas).

– Skicka påminnelse till samtliga medlemmar om betalning av årsavgiften och dess storlek. Senaste betalningsdatum ska anges, samt att medlemskapet upphör om betalning uteblir. Medlemskap upphör om betalning inte inkommit senast 30 dagar efter skriftlig påminnelse. Avregistreringen ska följa PUL. Verkställandet ska ske inom 7 dagar. Medlemsavgiften gäller i ett år från betalning och fram till nästkommande halvårsskifte.

– Hantera anmälningar mot medlemmar där varning eller uteslutning yrkas. Kontakt med de berörda tas av Medlemsansvariga såväl muntligen som skriftligen för att kunna behandla ärendet så korrekt som möjligt. Vid behandlingen avläggs en skriftlig och muntlig rapport till styrelsen, där Medlemsansvariga lägger fram sitt beslut med argument. Därefter meddelas de berörda, som får 14 dagar på sig att begära omröstning på Medlemsmötet. Har inte begäran ankommit inom dessa 14 dagar, skriftligen eller per e-post, är Medlemsansvariga gemensamt ansvariga för att verkställa beslutet inom 7 dagar. Skulle en av de inblandade parterna i ett ärende gällande varning och/eller uteslutning vara en av Medlemsansvariga, får de inte hantera ärendet, utan det går då vidare till Styrelsen för behandling.

Valda från perioden Oktober 2018-
Beslut: http://val.medlem.direktdemokraterna.se/proposition/display.tt?id=158341

Postadress
Direktdemokraterna
c/o Thomas Larsson
Kommendörsgatan 12
114 48 Stockholm

 

Skicka meddelande
Har du en fråga, en kommentar eller någon annan tanke är du välkommen att skicka ett meddelande till oss via formuläret nedan eller till vår e-post.

* obligatoriskt

Din rösträtt mellan valen