Vill Direktdemokraterna avskaffa politiker?

Nej, vi vill inte avskaffa traditionell politik och politiker, men vi vill komplettera med direktdemokrati. Det kommer att skapa ett mer demokratiskt system med bättre beslutsunderlag för politiska beslut.

Eftersom Direktdemokraterna är neutrala i sakfrågor är det snarare en fråga om vad du vill. När du röstar hemifrån i frågor som engagerar dig blir du själv politiker.

Publicerat i: partiprogram,

Din rösträtt mellan valen