Varför har Direktdemokraterna ingen partiledare?

Eftersom vi inte har den traditionella strukturen av en toppstyrd organisation utan strävar efter motsatsen – fyller inte ordföranderollen någon egentlig funktion. 

Vår ambition är att ledas helt och hållet av medlemmarnas beslut och därmed behöver vi inte en traditionell ledare som styr verksamheten. Demokrati bygger på principen om lika värde. Att utse en ledare är att värdera denne högst, vilket strider mot demokratins grundprincip.

Däremot har vi samordningsroller i arbetsgrupperna och kontaktpersoner.

Publicerat i: övrigt,

Din rösträtt mellan valen