Vad har Direktdemokraterna för politik?

Direktdemokraterna erbjuder en metod för direktdemokrati och har alltså ingen politisk ideologi eller eget partiprogram. En röst på Direktdemokraterna är ingen röst på höger eller vänster. Det är en röst på dig själv och din vilja att påverka politiska beslut i de frågor du är engagerad i.

När Direktdemokraterna tar plats i riksdagen, betyder det att du får fortsätta att rösta, även när den nya mandatperioden har inletts.

Direktdemokraternas riksdagsledamöter kommer att rösta enbart i enlighet med resultatet från Direktdemokraternas egen valplattform i varje enskild fråga. Våra riksdagsledamöter kommer alltså endast att fungera som röstförmedlare mellan folket och riksdagen.

Varför?

Alla partiprogram genererar konflikt. Ju fler punkter man ska komma överens om, desto färre personer kommer att hålla med till 100%. Ju mer detaljerat, desto färre personer. Det finns olika sätt att prioritera. Olika sätt att utföra. Olika sätt att lösa detaljerna.

Hur gemensamma visioner en grupp personer än har, kommer det uppstå skillnader i detaljerna.

Så låt oss gå ifrån hela konceptet med parti-politik och block-politik. Vi löser hela problematiken genom att istället omfamna olikheterna. Låt oss utforska alla varianter. Låt alla grupper och individer få sin röst hörd och argumentera för sin variant.

Istället för att kohandla om urvattnade kompromisser, kan vi istället hitta bästa lösningen för varje steg och varje detalj. Möjligheten att säga nej för att sätta press på motståndarblocket för att få stöd för sin egen variant, försvinner. De gamla makt-koncentrationerna försvinner. Istället får varje motion klara sig på sina egna meriter.

Publicerat i: partiprogram,

Din rösträtt mellan valen