Röstförmedlare gör väldigt lite. Ska de verkligen ha lön?

Våra röstförmedlare (de som sitter som ledamöter i kommuner och riksdag) får sin ersättning från stat och kommun precis som vanliga politiker.

Röstfömedlare beskriver vi som politiska journalister. Deras arbetsuppgifter är att delta i församlingens (riksdag, kommun eller landsting) möten och rapportera tilllbaka det som avhandlades till röstsystemet hos Direktdemokraterna.

De lägger även upp motioner (politiska förslag) från församlingen i vårt röstsystem – för att du ska kunna rösta om de olika förslagen.

Deras uppdrag är även att skriva motioner av de medborgarföslag som röstats fram,  presentera förslagen, samt presentera argument för och emot förslaget – som framkommit i diskussionerna kopplade till förslaget.

Röstförmedlarna kommer alltså att ha en hel del att göra. Därför är det helt rimligt att de får ersättning för sitt arbete precis som vanliga politiker.

Publicerat i: direktdemokrati,

Din rösträtt mellan valen