Räcker det inte med några fler folkomröstningar?

Fler folkomröstningar är bra för demokratin, men de ställer också krav och gynnar dem som röstar på bekostnad av dem som inte röstar.

Representativ direktdemokrati är en bättre lösning än enbart fler folkomröstningar. Med representativ direktdemokrati kan varje medborgare själv välja vilka frågor hen vill vara med och rösta om.

Det handlar om att ge möjligheten till varje medborgare att när som helst utan krångel kunna gå in och påverka en sakfråga hen tycker är viktig. Detta ska vara lika lätt som att skriva ett inlägg på Facebook.

Direktdemokraterna har skapat tekniken för att göra det möjligt.

Publicerat i: partiprogram,

Din rösträtt mellan valen