Lottar ni verkligen turordningen på valsedlarna?

Ja. 

Direktdemokraterna lottar turordningen för att återuppväcka en gammal demokratisk tradition. I antikens Aten utsågs beslutsfattarna genom lottning som alla medborgare förväntades delta i.

Demokrati bygger på principen om lika värde. Att utse en ledare är att värdera denne högst, vilket strider mot demokratins grundprincip.

Publicerat i: övrigt,

Din rösträtt mellan valen