Kan olika beslut gå emot varandra?

Politiska beslut kan gå emot varandra i alla styrelseskick. Riksdagen har redan ett särskilt lagråd med uppgift att granska hur motioner och förslag förhåller sig till existerande lagstiftning. En motion från Direktdemokraterna till riksdagen kan därmed inte bifallas i riksdagen om den går i strid mot gällande svensk lagstiftning.

Publicerat i: direktdemokrati,

Din rösträtt mellan valen