Kan ni ge ett exempel på hur ett medborgarförslag genomförs från förslag till beslut i fullmäktige?

  1. En medborgare lägger upp ett förslag i vårt röstsystem.
  2. Därefter röstar röstberättigade (inte bara medlemmar i Direktdemokraterna) i kommunen om förslaget.
  3. Om en majoritet tycker det är ett bra förslag, skriver vi en motion och lämnar in motionen i fullmäktige.
  4. Efter en remissrunda hos tjänstemännen och kommunstyrelsen kommer motionen tillbaka till fullmäktige.
  5. Då debatterar de röstberättigade i kommunen motionen i vårt röstsystem.
  6. Därefter sker en slutlig omröstning.
  7. Blir resultatet “Ja” röstar Direktdemokraternas ledamot “Ja” i fullmäktige.
  8. Blir resultatet “Nej” röstar  Direktdemokraternas ledamot “Nej” i fullmäktige.
  9. Har vi många mandat i kommunen röstar ledamöterna proportionerligt: Tex 6 Ja, 1 Avstår och 3 Nej.
  10. För att motionen slutligen ska godkännas krävs att en majoritet av de övriga partierna i fullmäktige stödjer motionen.

Publicerat i: övrigt,

Din rösträtt mellan valen