Kan media få för stor makt?

Media har alltid stor makt – något som inte kommer att ändras när Direktdemokraterna tar plats i riksdagen. Vi kan däremot fråga oss om medias förmåga att påverka enskilda individer minskar då beslut inte längre tas av en liten partielit utan i stället av en majoritet av Sveriges röstberättigade.

Politiska beslut kommer med andra ord att vara grundade i folkets vilja och inte i att enskilda politiker eller enskilda partier försöker vinna politiska poäng i mediastyrda debatter. Folket styr inte media, men kan i stället styra och initiera debatter på Direktdemokraternas Internetforum.

Publicerat i: övrigt,

Din rösträtt mellan valen