Hur kan ni undvika att ett annat parti tar över?

Då blåser vi i visselpipan och hoppas att flera skyndar till undsättning. Direktdemokraterna fördelar mandaten statistiskt för att spegla hur deltagarna röstar. Om vi har fem mandat och 60 procent röstar ja och 40 procent nej, så röstar tre mandat för och två emot. Anta att det kommer upp en stridsfråga där en stor organisation mobiliserar sina anhängare att gå in och rösta ja. I sådana frågor finns det i regel en motrörelse som uppmanar sina anhängare att gå in och rösta nej. Eftersom Direktdemokraterna fördelar mandaten statistiskt så representerar vi dem båda.

Kunskap och engagemang måste belönas med inflytande, det driver samhällsutvecklingen framåt. Vi vill öka inflytandet genom att göra det lättare att vara med och påverka. Under de tolv år som vi har haft mandat Vallentuna så har vi märkt att kunniga personer har fått inflytande i sina hjärtefrågor genom att argumentera bra. Debatten är vår kvalitetssäkring. De som diskvalificerar sig är “trollen” som inte sköter sig och följer debattreglerna. Vi har inte haft besök av extremister, vilket på sätt och vis är synd eftersom seriösa debatter och demokratiska omröstningar kanske skulle kunna få dem att bli mer toleranta.

Publicerat i: övrigt,

Din rösträtt mellan valen