Hur fungerar regeringsarbetet i en direktdemokrati?

Om en majoritet röstar för att Direktdemokraterna ska förhandla om regeringsbildning, så kommer vi att göra det. Men vi kommer inte att binda oss till ett åsiktspaket. I sakfrågorna kommer vi alltid respektera resultatet av våra omröstningar.

Vi har ingen politik. Däremot kommer vi vara en kanal för alla andra som vill föra fram sina idéer och önskemål. Principen är densamma som i våra traditionella politiska val. Folket röstar bland de regeringsalternativ som förts fram.

När det gäller formalia kommer regeringen att ha ett relativt stabilt stöd genom att många kommer att delegera sin röst till partier. Om regeringen gör ett dåligt jobb kommer de snart inte ha något stöd kvar. Men för viktiga frågor är det direktdemokrati som gäller. Vi kommer att skapa nya arbetssätt.

När Direktdemokraterna får egen majoritet kan vi föra den digitala direktdemokratin ett steg längre. Varje minister kan röstas fram direkt av folket. Det blir en kontinuerlig direktdemokrati. Du och alla andra rangordnar kandidaterna och kan när som helst ändra på ordningen. När en ny person får förstaplats blir det (efter en buffert-period) ministerbyte. I en direktdemokrati kommer ministerposter enbart fungera som verkställare av de beslut vi alla tillsammans kommer fram till.

Publicerat i: partiprogram,

Din rösträtt mellan valen