Hur förhindrar man att personer får två röster genom att rösta på ett annat parti i valet och sedan även i ert röstsystem?

Först och främst röstar vi inte om samma saker. Direktdemokraternas omröstningar handlar om sakfrågor och de allmänna valen är ett val mellan olika partier.

Sen är det här inget nytt. Politiker har mångdubbelt större inflytande än vanliga medborgare. Eftersom vi har valhemlighet kan vi inte veta att de som deltar i våra omröstningar röstade på oss i det allmänna valet, men det kan inget parti veta om sina förtroendevalda heller.

Att rösta på ett annat parti i valet och delta i våra omröstningar är inte konstigare än att förtroendevalda både röstar i valet och i sakfrågor mellan valen. Den möjligheten vill vi ge till alla medborgare.

Publicerat i: röstsystem,

Din rösträtt mellan valen