Hur bemöter Direktdemokraterna extremister?

Genom öppen diskussion. Mer kan man inte göra i en demokrati. Extremism tenderar nämligen att frodas i slutna auktoritära system där människor inte ges möjlighet att påverka politiken. Direktdemokraterna vill öppna upp den politiska arenan och få fler medborgare delaktiga i politiska beslut. Då kommer färre att välja extrema och olagliga vägar för att göra sin röst hörd.

Men, samtidigt måste vi vara medvetna om att vad som räknas som extremism är väldigt subjektivt. Det är majoritetsbeslut som dikterar vad vi som parti tar beslut om – som det ska vara i en sann demokrati.

Alla åsikter accepteras inom Direktdemokraterna så länge de kan backas upp av sunda argument. Vad är då sunda argument? Det är argument som inte krockar med bl.a. artiklarna i de Mänskliga rättigheterna.

Publicerat i: övrigt,

Din rösträtt mellan valen