Hur balanseras en budget med direktdemokrati?

Riksdagen röstar inte i ett antal olika budgetfrågor utan de röstar i en avgörande budgetomröstning som, åtminstone i Sverige, förväntas vara balanserad. Direktdemokraterna skulle ge de enskilda medborgarna möjlighet att förkasta denna budget, men de skulle inte kunna plocka russinen ur den och hoppas att någon annan ska betala räkningen.

Tills vidare fungerar det tillräckligt bra att låta partierna fortsätta ta fram budgetar.

Ett annat exempel på hur vi skulle kunna rösta om budgetar är att medborgarna röstar på t ex tre områden som ska prioriteras och tre områden som ska nedprioriteras i budgeten. Därefter är det budgetskaparnas uppgift att ta fram en budget som speglar resultatet.

En tredje tanke är att skapa ett verktyg som visuellt återkopplar hur en budgetpost som får ökade resurser påverkar de övriga posterna. T ex ett gränssnitt som består av de olika posterna med reglage som man kan dra uppåt eller neråt, beroende på hur mycket resurser man vill ge just den posten. Då ser väljaren att det inte finns obegränsade resurser och att “allt-till-alla”, som är ett argument vi möts av ibland, helt enkelt inte är möjligt.

Participatory Budgeting (Wikipedia) är ett stort område under utveckling. Det används främst på lokal nivå, men kan i framtiden komma att användas på alla nivåer.

Publicerat i: partiprogram,

Din rösträtt mellan valen