Folk har väl inte tid att rösta hela tiden?

Tid har vi. Det är metoden för direktdemokrati som tidigare inte funnits – men nu finns den. Mycket tid tillbringas redan på Internet (Facebook, online-spel m m). Frågan är inte om vi har tid utan om hur vi vill använda den.

En röst på Direktdemokraterna tvingar dig inte att rösta i alla frågor, vilket betyder att du inte behöver lägga mer tid än du gör nu när du går till en vallokal vart fjärde år och ger bort din röst till ett parti.

Vill du inte rösta i en specifik fråga kan du i stället överlåta din röst till en delegat – ett system vi kallar flytande demokrati –  som fattar beslut åt dig i just den frågan. Precis som i dagens system.

Publicerat i: partiprogram,

Din rösträtt mellan valen