Frågor & svar

Vill du veta något om ett särskilt ämne kan du ställa en fråga i sökrutan. Här finns alla frågor och svar samlade på en sida.

Kategori: partiprogram

Vad har Direktdemokraterna för politik?

Direktdemokraterna erbjuder en metod för direktdemokrati och har alltså ingen politisk ideologi eller eget partiprogram. En röst på Direktdemokraterna är ingen röst på höger eller vänster. Det är en röst på dig själv och din vilja att påverka politiska beslut i de frågor du är engagerad i.

När Direktdemokraterna tar plats i riksdagen, betyder det att du får fortsätta att rösta, även när den nya mandatperioden har inletts.

Direktdemokraternas riksdagsledamöter kommer att rösta enbart i enlighet med resultatet från Direktdemokraternas egen valplattform i varje enskild fråga. Våra riksdagsledamöter kommer alltså endast att fungera som röstförmedlare mellan folket och riksdagen.

Varför?

Alla partiprogram genererar konflikt. Ju fler punkter man ska komma överens om, desto färre personer kommer att hålla med till 100%. Ju mer detaljerat, desto färre personer. Det finns olika sätt att prioritera. Olika sätt att utföra. Olika sätt att lösa detaljerna.

Hur gemensamma visioner en grupp personer än har, kommer det uppstå skillnader i detaljerna.

Så låt oss gå ifrån hela konceptet med parti-politik och block-politik. Vi löser hela problematiken genom att istället omfamna olikheterna. Låt oss utforska alla varianter. Låt alla grupper och individer få sin röst hörd och argumentera för sin variant.

Istället för att kohandla om urvattnade kompromisser, kan vi istället hitta bästa lösningen för varje steg och varje detalj. Möjligheten att säga nej för att sätta press på motståndarblocket för att få stöd för sin egen variant, försvinner. De gamla makt-koncentrationerna försvinner. Istället får varje motion klara sig på sina egna meriter.

Vill Direktdemokraterna avskaffa politiker?

Nej, vi vill inte avskaffa traditionell politik och politiker, men vi vill komplettera med direktdemokrati. Det kommer att skapa ett mer demokratiskt system med bättre beslutsunderlag för politiska beslut.

Eftersom Direktdemokraterna är neutrala i sakfrågor är det snarare en fråga om vad du vill. När du röstar hemifrån i frågor som engagerar dig blir du själv politiker.

Är inte vanligt folk för obildade för att fatta politiska beslut?

Tanken med representativ demokrati är att riksdagsledamöterna ska representera ett tvärsnitt av den svenska befolkningen. I många fall har inte riksdagsledamöterna tillräcklig utbildning och tillräckliga kunskaper om frågor de ska rösta i och ta beslut om i riksdagen. De måste då lita på utomstående experter, lobbyister eller statliga tjänstemän.

I andra fall måste riksdagsrepresentanterna blint lyda vad partitoppen säger åt dem att de ska rösta på (Se Knapptryckarkompaniet).

Frågan är om våra riksdagsledamöter faktiskt är så mycket bättre på att ta beslut än den som är utan traditionell politisk makt men får ta konsekvenserna av politiska beslut.

Vad många glömmer bort är att direktdemokrati inte kommer införas över en natt.  Vi ser framför oss en långsam process där vi hinner bemöta det som behöver bemötas på vägen.

I Schweiz har man haft folkomröstningar och direktdemokrati sedan slutet på 1700-talet.  Man folkomröstar 4 gånger per år i Schweiz, utöver de vanliga valen. I många olika frågor vid varje tillfälle. Valdeltagandet varierar mellan cirka 60-40%. Det säger vi i Sverige är ett lågt valdeltagande. Trots det var det stora rubriker om “rekorddeltagande” vid senaste EU-valet med ett valdeltagande på 50%. Då får man inte glömma att Schweiz under samma period vi i Sverige röstade en gång i EU-valet folkomröstade Schweiz i 37 olika frågor.

Anledningen till att intresse för politik i Sverige stadigt minskar, partimedlemskap har sedan 1991 minskat från 625 000 till 256 000 (2013), är för att gapet mellan väljarna och politikerna hela tiden växer. Det finns inga incitament att engagera sig i ett system där du helt saknar inflytande. Med tanke på modern teknik går det att utveckla demokratin på många sätt, men den politiska viljan saknas.

Vi är övertygade att människor som får ansvar växer med uppgiften.

Att utgå från något annat är en människosyn som  vi i Direktdemokraterna inte delar.

Folk har väl inte tid att rösta hela tiden?

Tid har vi. Det är metoden för direktdemokrati som tidigare inte funnits – men nu finns den. Mycket tid tillbringas redan på Internet (Facebook, online-spel m m). Frågan är inte om vi har tid utan om hur vi vill använda den.

En röst på Direktdemokraterna tvingar dig inte att rösta i alla frågor, vilket betyder att du inte behöver lägga mer tid än du gör nu när du går till en vallokal vart fjärde år och ger bort din röst till ett parti.

Vill du inte rösta i en specifik fråga kan du i stället överlåta din röst till en delegat – ett system vi kallar flytande demokrati –  som fattar beslut åt dig i just den frågan. Precis som i dagens system.

Vad är flytande demokrati?

Flytande demokrati är en blandning av representativ demokrati och direktdemokrati. Du bestämmer själv hur mycket eller hur lite du vill engagera dig i olika frågor. Vill du inte engagera dig alls kan du göra som idag – ge din röst till ett parti.

Väldigt kort uttryckt är flytande demokrati att:
Rösta i de frågor du vill eller delegera (ge din röst) till t ex ett av de vanliga partierna –  så fattar de beslut åt dig i just den fråga du delegerar till dem.

Föreställ dig att du loggar in i vårt röstsystem. Du råkar vara kunnig inom exempelvis landsbygdsfrågor. När du loggat in i systemet kan du välja att rösta direkt i alla sakfrågor du vill eller så kan du delegera din röst i alla frågor du inte vill rösta i.

Vi tänker att alla sakfrågor kan kategoriseras i kategorier motsvarande de elva departementen:

 1. Arbetsmarknadsdepartementet
 2. Finansdepartementet
 3. Försvarsdepartementet
 4. Justitiedepartementet
 5. Kulturdepartementet
 6. Landsbygdsdepartementet
 7. Miljödepartementet
 8. Näringsdepartementet
 9. Socialdepartementet
 10. Utbildningsdepartementet
 11. Utrikesdepartementet

Du delegerar din röst i alla frågor utom just landsbygdsfrågor. Där har du kompetens och vill vara med och rösta, samt debattera.

Du behöver inte delegera din röst till bara ett parti. Kanske tycker du att ett parti är särskilt bra i finansfrågor, medan ett annat är väldigt bra på utbildningsfrågor. Du kan alltså delegera till flera olika delegater. När det dyker upp exempelvis en motion om finanser fattar din delegat beslut åt dig i just den frågan och röstar i vårt röstsystem. Du kan när som helst byta delegat eller rösta själv om du tycker att din delegat inte fattar bra beslut.

Du kan, om du så önskar, delegera alla dina röster och behöver således inte rösta mer än vad du gör idag. Men, skillnaden mot dagens system är att du alltid kan rösta när du vill om det dyker upp en fråga som du vill vara med och påverka i.

Flytande demokrati tänker vi är lösningen på frågan om tid och kunskapsnivå för att kunna fatta ett informerat beslut.

Räcker det inte med några fler folkomröstningar?

Fler folkomröstningar är bra för demokratin, men de ställer också krav och gynnar dem som röstar på bekostnad av dem som inte röstar.

Representativ direktdemokrati är en bättre lösning än enbart fler folkomröstningar. Med representativ direktdemokrati kan varje medborgare själv välja vilka frågor hen vill vara med och rösta om.

Det handlar om att ge möjligheten till varje medborgare att när som helst utan krångel kunna gå in och påverka en sakfråga hen tycker är viktig. Detta ska vara lika lätt som att skriva ett inlägg på Facebook.

Direktdemokraterna har skapat tekniken för att göra det möjligt.

Hur inkluderas de som inte har internet?

I dagens Sverige har alla tillgång till Internet (hemma eller via biblioteket), så för majoriteten av röstberättigade medborgare är det inget problem.

Internet skapar redan nu möjlighet att inkomstdeklarera online, att köpa varor online och liknande. Politiska partier använder Internet för att föra ut sina budskap. Nu är tiden mogen för medborgarna i Sverige även rösta i politiska frågor online.

Hur balanseras en budget med direktdemokrati?

Riksdagen röstar inte i ett antal olika budgetfrågor utan de röstar i en avgörande budgetomröstning som, åtminstone i Sverige, förväntas vara balanserad. Direktdemokraterna skulle ge de enskilda medborgarna möjlighet att förkasta denna budget, men de skulle inte kunna plocka russinen ur den och hoppas att någon annan ska betala räkningen.

Tills vidare fungerar det tillräckligt bra att låta partierna fortsätta ta fram budgetar.

Ett annat exempel på hur vi skulle kunna rösta om budgetar är att medborgarna röstar på t ex tre områden som ska prioriteras och tre områden som ska nedprioriteras i budgeten. Därefter är det budgetskaparnas uppgift att ta fram en budget som speglar resultatet.

En tredje tanke är att skapa ett verktyg som visuellt återkopplar hur en budgetpost som får ökade resurser påverkar de övriga posterna. T ex ett gränssnitt som består av de olika posterna med reglage som man kan dra uppåt eller neråt, beroende på hur mycket resurser man vill ge just den posten. Då ser väljaren att det inte finns obegränsade resurser och att “allt-till-alla”, som är ett argument vi möts av ibland, helt enkelt inte är möjligt.

Participatory Budgeting (Wikipedia) är ett stort område under utveckling. Det används främst på lokal nivå, men kan i framtiden komma att användas på alla nivåer.

Hur fungerar regeringsarbetet i en direktdemokrati?

Om en majoritet röstar för att Direktdemokraterna ska förhandla om regeringsbildning, så kommer vi att göra det. Men vi kommer inte att binda oss till ett åsiktspaket. I sakfrågorna kommer vi alltid respektera resultatet av våra omröstningar.

Vi har ingen politik. Däremot kommer vi vara en kanal för alla andra som vill föra fram sina idéer och önskemål. Principen är densamma som i våra traditionella politiska val. Folket röstar bland de regeringsalternativ som förts fram.

När det gäller formalia kommer regeringen att ha ett relativt stabilt stöd genom att många kommer att delegera sin röst till partier. Om regeringen gör ett dåligt jobb kommer de snart inte ha något stöd kvar. Men för viktiga frågor är det direktdemokrati som gäller. Vi kommer att skapa nya arbetssätt.

När Direktdemokraterna får egen majoritet kan vi föra den digitala direktdemokratin ett steg längre. Varje minister kan röstas fram direkt av folket. Det blir en kontinuerlig direktdemokrati. Du och alla andra rangordnar kandidaterna och kan när som helst ändra på ordningen. När en ny person får förstaplats blir det (efter en buffert-period) ministerbyte. I en direktdemokrati kommer ministerposter enbart fungera som verkställare av de beslut vi alla tillsammans kommer fram till.

Frågekategorier

Har du en fråga du inte hittar svar på? Ställ frågan här.

Din rösträtt mellan valen