Frågor & svar

Vill du veta något om ett särskilt ämne kan du ställa en fråga i sökrutan. Här finns alla frågor och svar samlade på en sida.

Kategori: övrigt

Varför har Direktdemokraterna ingen partiledare?

Eftersom vi inte har den traditionella strukturen av en toppstyrd organisation utan strävar efter motsatsen – fyller inte ordföranderollen någon egentlig funktion. 

Vår ambition är att ledas helt och hållet av medlemmarnas beslut och därmed behöver vi inte en traditionell ledare som styr verksamheten. Demokrati bygger på principen om lika värde. Att utse en ledare är att värdera denne högst, vilket strider mot demokratins grundprincip.

Däremot har vi samordningsroller i arbetsgrupperna och kontaktpersoner.

Hur kan ni undvika att ett annat parti tar över?

Då blåser vi i visselpipan och hoppas att flera skyndar till undsättning. Direktdemokraterna fördelar mandaten statistiskt för att spegla hur deltagarna röstar. Om vi har fem mandat och 60 procent röstar ja och 40 procent nej, så röstar tre mandat för och två emot. Anta att det kommer upp en stridsfråga där en stor organisation mobiliserar sina anhängare att gå in och rösta ja. I sådana frågor finns det i regel en motrörelse som uppmanar sina anhängare att gå in och rösta nej. Eftersom Direktdemokraterna fördelar mandaten statistiskt så representerar vi dem båda.

Kunskap och engagemang måste belönas med inflytande, det driver samhällsutvecklingen framåt. Vi vill öka inflytandet genom att göra det lättare att vara med och påverka. Under de tolv år som vi har haft mandat Vallentuna så har vi märkt att kunniga personer har fått inflytande i sina hjärtefrågor genom att argumentera bra. Debatten är vår kvalitetssäkring. De som diskvalificerar sig är “trollen” som inte sköter sig och följer debattreglerna. Vi har inte haft besök av extremister, vilket på sätt och vis är synd eftersom seriösa debatter och demokratiska omröstningar kanske skulle kunna få dem att bli mer toleranta.

Kan ni ge ett exempel på hur ett medborgarförslag genomförs från förslag till beslut i fullmäktige?

  1. En medborgare lägger upp ett förslag i vårt röstsystem.
  2. Därefter röstar röstberättigade (inte bara medlemmar i Direktdemokraterna) i kommunen om förslaget.
  3. Om en majoritet tycker det är ett bra förslag, skriver vi en motion och lämnar in motionen i fullmäktige.
  4. Efter en remissrunda hos tjänstemännen och kommunstyrelsen kommer motionen tillbaka till fullmäktige.
  5. Då debatterar de röstberättigade i kommunen motionen i vårt röstsystem.
  6. Därefter sker en slutlig omröstning.
  7. Blir resultatet “Ja” röstar Direktdemokraternas ledamot “Ja” i fullmäktige.
  8. Blir resultatet “Nej” röstar  Direktdemokraternas ledamot “Nej” i fullmäktige.
  9. Har vi många mandat i kommunen röstar ledamöterna proportionerligt: Tex 6 Ja, 1 Avstår och 3 Nej.
  10. För att motionen slutligen ska godkännas krävs att en majoritet av de övriga partierna i fullmäktige stödjer motionen.

Lottar ni verkligen turordningen på valsedlarna?

Ja. 

Direktdemokraterna lottar turordningen för att återuppväcka en gammal demokratisk tradition. I antikens Aten utsågs beslutsfattarna genom lottning som alla medborgare förväntades delta i.

Demokrati bygger på principen om lika värde. Att utse en ledare är att värdera denne högst, vilket strider mot demokratins grundprincip.

Hur bemöter Direktdemokraterna extremister?

Genom öppen diskussion. Mer kan man inte göra i en demokrati. Extremism tenderar nämligen att frodas i slutna auktoritära system där människor inte ges möjlighet att påverka politiken. Direktdemokraterna vill öppna upp den politiska arenan och få fler medborgare delaktiga i politiska beslut. Då kommer färre att välja extrema och olagliga vägar för att göra sin röst hörd.

Men, samtidigt måste vi vara medvetna om att vad som räknas som extremism är väldigt subjektivt. Det är majoritetsbeslut som dikterar vad vi som parti tar beslut om – som det ska vara i en sann demokrati.

Alla åsikter accepteras inom Direktdemokraterna så länge de kan backas upp av sunda argument. Vad är då sunda argument? Det är argument som inte krockar med bl.a. artiklarna i de Mänskliga rättigheterna.

Kommer inte landet att bli ostyrbart?

Det kan tyckas omöjligt att få sju miljoner viljor att styra i samma riktning. Men riktigt så illa är det naturligtvis inte. I en representativ direktdemokrati kan man utgå ifrån att den stora massan medborgare inte kommer att rösta i den stora massan omröstningar. I de allra flesta frågor kommer med andra ord politiken att avgöras av ett fåtal politiska partier, ungefär som sker idag.

Den direktdemokratiska aspekten, när tillräckligt många medborgare röstat direkt i en fråga för att deras röst ska bli avgörande, kommer antagligen bara fram i ett mindre antal stora frågor där partierna får se till att anpassa sina ståndpunkter efter folkets åsikter för att inte bli överkörda.

Kan media få för stor makt?

Media har alltid stor makt – något som inte kommer att ändras när Direktdemokraterna tar plats i riksdagen. Vi kan däremot fråga oss om medias förmåga att påverka enskilda individer minskar då beslut inte längre tas av en liten partielit utan i stället av en majoritet av Sveriges röstberättigade.

Politiska beslut kommer med andra ord att vara grundade i folkets vilja och inte i att enskilda politiker eller enskilda partier försöker vinna politiska poäng i mediastyrda debatter. Folket styr inte media, men kan i stället styra och initiera debatter på Direktdemokraternas Internetforum.

Kan det bli många “galna” förslag?

Mycket möjligt, men det kommer inte att skilja sig ifrån de 3000-4000 motioner riksdagen tar emot årligen om stora och små frågor. Av alla dessa motioner vinner endast 0,3 % riksdagsmajoritet: Knapptryckarkompaniet (s. 93, 105).

På samma sätt kommer de mest “galna” förslagen inom Direktdemokraterna att automatiskt gallras bort. Första gallringen står vi själva för när vi röstar om en motion ska läggas fram. Ifall en majoritet direktdemokrater röstar “ja” så lämnar vi in den.

Politiker på kommunnivå verkar även de komma på galna idéer, helt utan hjälp av medborgarna. Ett exempel på det är politikernas dröm i Götene angående en medeltidspark. Det slutade med en öde park och en nota på över 100 miljoner kronor till skattebetalarna.

Tror du folket skulle gjort samma misstag om de fått bestämma?

Frågekategorier

Har du en fråga du inte hittar svar på? Ställ frågan här.

Din rösträtt mellan valen