Frågor & svar

Vill du veta något om ett särskilt ämne kan du ställa en fråga i sökrutan. Här finns alla frågor och svar samlade på en sida.

Kategori: direktdemokrati

Kan olika beslut gå emot varandra?

Politiska beslut kan gå emot varandra i alla styrelseskick. Riksdagen har redan ett särskilt lagråd med uppgift att granska hur motioner och förslag förhåller sig till existerande lagstiftning. En motion från Direktdemokraterna till riksdagen kan därmed inte bifallas i riksdagen om den går i strid mot gällande svensk lagstiftning.

Röstförmedlare gör väldigt lite. Ska de verkligen ha lön?

Våra röstförmedlare (de som sitter som ledamöter i kommuner och riksdag) får sin ersättning från stat och kommun precis som vanliga politiker.

Röstfömedlare beskriver vi som politiska journalister. Deras arbetsuppgifter är att delta i församlingens (riksdag, kommun eller landsting) möten och rapportera tilllbaka det som avhandlades till röstsystemet hos Direktdemokraterna.

De lägger även upp motioner (politiska förslag) från församlingen i vårt röstsystem – för att du ska kunna rösta om de olika förslagen.

Deras uppdrag är även att skriva motioner av de medborgarföslag som röstats fram,  presentera förslagen, samt presentera argument för och emot förslaget – som framkommit i diskussionerna kopplade till förslaget.

Röstförmedlarna kommer alltså att ha en hel del att göra. Därför är det helt rimligt att de får ersättning för sitt arbete precis som vanliga politiker.

Frågekategorier

Har du en fråga du inte hittar svar på? Ställ frågan här.

Din rösträtt mellan valen