Är inte vanligt folk för obildade för att fatta politiska beslut?

Tanken med representativ demokrati är att riksdagsledamöterna ska representera ett tvärsnitt av den svenska befolkningen. I många fall har inte riksdagsledamöterna tillräcklig utbildning och tillräckliga kunskaper om frågor de ska rösta i och ta beslut om i riksdagen. De måste då lita på utomstående experter, lobbyister eller statliga tjänstemän.

I andra fall måste riksdagsrepresentanterna blint lyda vad partitoppen säger åt dem att de ska rösta på (Se Knapptryckarkompaniet).

Frågan är om våra riksdagsledamöter faktiskt är så mycket bättre på att ta beslut än den som är utan traditionell politisk makt men får ta konsekvenserna av politiska beslut.

Vad många glömmer bort är att direktdemokrati inte kommer införas över en natt.  Vi ser framför oss en långsam process där vi hinner bemöta det som behöver bemötas på vägen.

I Schweiz har man haft folkomröstningar och direktdemokrati sedan slutet på 1700-talet.  Man folkomröstar 4 gånger per år i Schweiz, utöver de vanliga valen. I många olika frågor vid varje tillfälle. Valdeltagandet varierar mellan cirka 60-40%. Det säger vi i Sverige är ett lågt valdeltagande. Trots det var det stora rubriker om “rekorddeltagande” vid senaste EU-valet med ett valdeltagande på 50%. Då får man inte glömma att Schweiz under samma period vi i Sverige röstade en gång i EU-valet folkomröstade Schweiz i 37 olika frågor.

Anledningen till att intresse för politik i Sverige stadigt minskar, partimedlemskap har sedan 1991 minskat från 625 000 till 256 000 (2013), är för att gapet mellan väljarna och politikerna hela tiden växer. Det finns inga incitament att engagera sig i ett system där du helt saknar inflytande. Med tanke på modern teknik går det att utveckla demokratin på många sätt, men den politiska viljan saknas.

Vi är övertygade att människor som får ansvar växer med uppgiften.

Att utgå från något annat är en människosyn som  vi i Direktdemokraterna inte delar.

Publicerat i: partiprogram,

Din rösträtt mellan valen