Är det säkert att rösta på internet?

Faktum är att både röstning och val över internet redan förekommer. I Estland är internetval en etablerad del av demokratin. I Schweiz tillåter flera kantoner att man folkomröstar över internet. Även i vårt land är det väl etablerat att använda internet för till exempel banktjänster. Och säkerheten i vallokalen är definitivt inte högre än säkerheten på bankkontoret.

Direktdemokraterna förordar ett elektroniskt röstsystem som ska vara baserat på fri och öppen mjukvara, och som ska vara krypterad och verifierbar. Alla ska kunna ladda hem valresultatet och kontrollera att sin egen röst är räknad och att sammanräkningen är gjord på rätt sätt.

Med en kontinuerlig direktdemokrati kommer vi att ha hundratals samtidigt pågående omröstningar. Systemet bygger på en fortlöpande diskussion för att skapa lösningar med brett stöd. Möjligheten till valfusk kommer att vara mindre än vid exempelvis ett stort val var fjärde år.

För att uppnå exceptionella krav på säkerhet kommer vi på sikt att införa flera oberoende demokratiservrar som drivs av oberoende organisationer och som kontrollerar varandra. En enskild demokratiserver ska inte ens kunna röja en medborgares identitet. Som jämförelse kan nämnas att vår planerade säkerhet kommer att vida överstiga den som omgärdat USA:s atomvapen under kalla kriget; då vilade världens öde i händerna på bara ett fåtal individer.

Slutligen kommer på vanligt sätt oberoende klassiska opinionsundersökningar bekräfta den statistiska riktigheten eller oriktigheten i resultaten. En trygghet och säkerhetsventil för viktiga frågor som kan fungera oberoende av den digitala världen.

Publicerat i: röstsystem,

Din rösträtt mellan valen