Facebook

Direktdemokraterna

7 months 4 weeks ago

Innan regeringen tar ställning till ett nytt lagförslag skickas det på remiss till myndigheter och organisationer för att höra vad de tycker, men folket tillfrågas

Direktdemokraterna

7 months 4 weeks ago

Direktdemokraterna vill öka väljarnas inflytande genom folkomröstningar, det är vår enda politiska agenda. Vi är ett parti därför att den bästa möjligheten att förändra politiken

Direktdemokraterna

7 months 4 weeks ago

Bör Sverige förbjuda mobiler i skolan och flytta stökiga elever? Varför (inte)? Direktdemokraterna är sakpolitiskt neutrala och tar inte ställning. Vi tycker som folket, och

Direktdemokraterna

8 months 12 hours ago

Statligt finansierad dagpenning istället för kommunalt finansierat försörjningsstöd? Direktdemokraterna är sakpolitiskt neutrala och tar inte ställning i frågan. Vi tycker som folket, och vill därför

Direktdemokraterna

8 months 2 days ago

Hur bör Sverige hantera barn som rånar? Direktdemokraterna är sakpolitiskt neutrala och tar inte ställning i frågan. Vi tycker som folket, och vill därför veta

Direktdemokraterna

8 months 3 days ago

Bör akademiker få sina studielån nedskrivna med 30 000 kronor för att flytta till landsbygden? Direktdemokraterna är sakpolitiskt neutrala och tar inte ställning i frågan.

Direktdemokraterna

8 months 5 days ago

Bör Sverige ge polisen större utrymme att hacka mobilkameror i övervakningssyfte? Direktdemokraterna är sakpolitiskt neutrala och tar inte ställning i frågan. Vi tycker som folket,

Direktdemokraterna

8 months 1 week ago

Din rösträtt mellan valen