Delegates

DIREKTDEMOKRATERNA - RIKSDAGEN

BERIT DIAS - Försvar

Delegander 2
Description
Jag försvarar ett neutralt och alliansfritt Sverige. Är emot DCA-avtalet och NATO-medlemskap.
Mina ståndpunkter finns på min facebooksida under Berit Bornecrantz Dias.
Social media
Share
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Mail
  • Copy
    https://direktdemokraterna.se/delegater
Version 1.26.8