Bli medlem

Hej!

Medlemsavgiften i Direktdemokraterna är 50 kr per år.

Du blir medlem genom att genomföra 2 steg.

Steg 1.

Medlemsanmälan

* obligatoriskt

Hantering av personuppgifter

Klicka här för att få information om hantering av personuppgifter

När du blir medlem i Direktdemokraterna

När du ansöker om medlemskap registreras du i Direktdemokraternas medlemsregister. Personuppgifterna hanteras i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679).

Allmänt

För alla medlemmar registrerar Direktdemokraterna ett flertal personuppgifter, exempelvis: namn, adress och personnummer,.

Några av dina personuppgifter (namn, email och om du har uppgivit ditt telefonnummer) kommer att föras vidare till den kommun- och regionavdelning där du blir medlem, men bara till personer med speciell behörighet att hantera för uppgiften relevanta uppgifter från Direktdemokraternas medlemsregister.

När du slutar betala din medlemsavgift är du medlem till kommande halvårsskifte efter det behåller vi dina personuppgifter i ett halvt år för att kunna skicka påminnelser till dig. Du har rätt att bli ”glömd”  när du slutar att vara medlem i Direktdemokraterna. Detta begär du genom att skicka ett email till medlem@direktdemokraterna.se där du konkret anger på vilket sätt du begär att bli glömd.

Du har rätt att en gång årligen få information om vad vi har registrerat om dig och att få felaktiga eller missvisande uppgifter rättade. Detta utdrag eller frågor angående hantering av personuppgifter begär du ut genom att emaila medlem@direktdemokraterna.se.

På hemsidan

De personuppgifter som förekommer på direktdemokraterna.se är endast till de personer som är partifunktionärer och har godkänt publicering av sina personuppgifter. Medlemsregisteransvariga och webbansvariga hanterar personuppgifter som finns på hemsidan.

På medlemssidor och medlemsforum

Medlemssidan är bara tillgängliga för registrerade användare. Du registrerar dig i forumet och DD:s intern röstningssystem genom att begära ett inlogg via medlem@direktdemokraterna.se. Då kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med Direktdemokraternas policy för hantering av personuppgifter.

Nyhetsbrev

Efter att medlemskap avslutats behåller DD namn och e-postadress för att kunna skicka ut nyhetsbrev till fd medlemmar. Möjlighet att avregistrera sig för nyhetsbrevet finns i varje brev.

Om du ger en gåva

När du ger en gåva registreras du i Direktdemokraternas medlemsregister. Personuppgifterna hanteras i enligt med GDPR (General data protection regulation).

Uppgifterna kommer bara att användas inom Direktdemokraterna, eller för Direktdemokraternas egna utskick med hjälp av tryckerier som Direktdemokraterna samarbetar med.

Vi registrerar gåvor för att kunna redovisa stora gåvor enligt partiernas överenskommelse och för att kunna kontakta dig. Eftersom partierna kommer att bli mer beroende av andra intäkter än partistöd, kanske vi kontaktar dig med en förfrågan om ytterligare gåvor.

Rätt att vara hemlig med sitt medlemskap

Medlemmar i politiska partier har rätt att hålla sitt medlemskap hemligt. All information som krävs för att utöva sina demokratiska rättigheter som medlem hanteras därför i vårt medlemsregister. För det behöver man inte registrera sig någonstans utöver de tjänster som används för betalning av medlemsavgiften.

Frågor och synpunkter på Direktdemokraternas personuppgiftshantering skickas till medlem@direktdemokraterna.se. Du kan också begära att få reda på om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall vilka uppgifter.

Klicka här för att få information om skyddade personuppgifter
Har du sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter ska du inte fylla i medlemsansökan utan skicka istället ett privat direktmeddelande till någon medlemsansvarig via ett anonymt konto så kommer vi ge dig information hur vi behandlar era uppgifter samt hjälpa er med att upprätta ett konto.

Din rösträtt mellan valen