Alla inlägg av Thomas Larsson

Språkplikt – Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd

Ge feedback till politikerna via Direktdemokraterna

Regeringen lägger ut många politiska frågor på sk remiss till organisationer och kommuner i Sverige för att få veta vad de tycker om olika förslag. Direktdemokraterna samlar in folkets åsikter och skickar in som ett svar till politikerna.
Ta vara på din rätt att påverka samhället – DD vill veta vad Du tycker.

Socialdepartementet föreslår att socialtjänstlagen får ett tillägg om att den enskilde vid behov ska delta i grundutbildning i svenska. Detta för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande – en så kallad språkplikt.
Meningen med tillägget är att tydliggöra hur viktigt det är för den enskilde att vara med i språkutbildningen. På så sätt förbättras möjligheten att få ett jobb och etableras i Sverige.
Av punkt 40 i januariavtalet – som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna – framgår att språkplikt ska gälla för den som tar emot försörjningsstöd.

S2019/05353/FST
Publicerad 20 december 2019

Länk till hela texten – promorian

Länk till Regeringens sida för remissen

Fullt ös i regnet – DD intar Almedalen

Efter en hård nattlig seglats över havet och efter att korsat ön i vargtimmen följt av en kort hemlöshet utan sömn – belönades vi med ett ihållande spöregn. Men naturens krafter stoppar inte demokratins frammarsch.

Direktdemokrati-Almedalen-Direktdemokraterna-011

Per Norbäck håller tal på Almedalsveckan.
Donners Plats söndag 29 juni

Direktdemokrati-Almedalen-Direktdemokraterna-063

Direktdemokrati-Almedalen-Direktdemokraterna-108

Per Långstrump och Lotte Johansson

Direktdemokrati-Almedalen-Direktdemokraterna-051

Lotte Johansson modererar i regnet

Några journalister uppmärksammade oss och gjorde korta intervjuer. Bland anant DN-TV & GP

gp-peter-20140629