Alla inlägg av Jenny Rydhammer

Fem viktiga anledningar att rösta på Direktdemokraterna

Med en knapp vecka kvar till val är det dags att börja bestämma sig. Vilket parti är rätt för mig och vad ska jag välja? Vad tycker partierna egentligen och ska man våga rösta på ett mindre parti? Den frågan kan bara du svara på. Men vi vet vad vi tycker är bäst för Sverige och EU – och det är att du får komma till tals. Något vi känner att du inte riktigt får göra idag. Men Direktdemokraterna har en lösning.

Ibland kan den politiska djungeln kännas snårig. Vad tycker politikerna och hur skiljer partierna sig åt? Ingenting kan det tyckas. Åtminstone inte mycket, och skillnaden är inte vidare tydligt. Kanske har de än en gång ändrat åsikt. Precis som de gjorde för sex månader sedan. Varför vände de kappan efter vinden den här gången? Finns det något parti som passar just mig? Ja. Så här kan det ibland kännas.

För att underlätta ditt val inför EU-valet redogör vi nedan för fem bra anledningar att rösta på Direktdemokraterna.

1. För att inget parti riktigt passar dig

Hos Direktdemokraterna får du rösta precis som du vill, i vilka frågor du vill. Vi är inte ideologiskt bundna och vi paketerar inte heller en grupp åsikter där du som väljare tvinga välja allt eller inget. Direktdemokraterna tvingar dig inte att göra avkall på något. Istället kan du rösta precis som du tycker. I alla frågor.

2. För att du vill engagera dig mer (eller mindre!)

Direktdemokraternas modell, där du tillåts rösta mellan valen om du vill, möjliggör för dig att öka ditt politiska engagemang i sakfrågor du tycker är viktiga. På samma sätt möjliggör Direktdemokraternas modell för dig att minska ditt politiska engagemang. Du kan alltså anstränga dig mindre om önskar, men ändå komma till tals i de frågor du bryr dig om – utan att du behöver tänka på det.

3. För att du vill förändra politiken

Du kanske inte bara känner dig missnöjd med befintliga partier. Du tycker kanske att hela den representativa demokratin inte fungerar så bra som den skulle kunna göra. Känner du så är Direktdemokraterna partiet för dig.

4. För att dagens demokratiska system är omodernt

Den representativa demokratin har helt klart sina fördelar. Men också uppenbara nackdelar. I och med Sverige som land utvecklas behöver även vår demokrati göra det. Det är dags att röra sig ifrån det gamla mot någonting nytt och bättre.

5. För att direktdemokrati är framtiden

I en tid då gräsrotsrörelser växer sig starkare är det naturligt att samma fenomen även slår igenom i det politiska landskapet. Direktdemokrati är framtiden och Direktdemokraterna är fast beslutna att ta Sverige dit. Av det svenska folket, för det svenska folket och tillsammans med det svenska folket. Tillsammans skapar vi en mer demokratisk framtid för Sverige.

Det var fem goda skäl att rösta på Direktdemokraterna. Är du nyfiken på Direktdemokraternas politiska modell? Läs mer om hur Direktdemokraterna fungerar.

Avståndet mellan politiker och väljare

Det finns många undersökningar som visar på ett stort gap mellan den politik som förs och den politik väljarna vill se. Undersökningar visar bland annat på minskat förtroende för politikerna och att många upplever att demokratin försvagats. Det är dags att något sker för att förändra detta så att fler kan påverka och delta i politiken!

Det har varit tydligt även innan demokratiutredningen att det har varit svårt för väljarna att kunna delta i samt påverka politiken, men ändå har inte mycket skett för att förstärka de demokratiska möjligheterna i Sverige. Det som har skett har till exempel varit förändringar kring skyddet för valhemligheten genom avskärmade platser för valsedlar.

Direktdemokraterna anser INTE att detta är tillräckligt utan vi anser att fler måste få forma framtiden. Vi anser att opinionsundersökningen som visar på att mer än varannan tillfrågad vill kunna påverka politiken även mellan valen måste få mer genomslag och att politikerna lyssnar!

Demokrati är folkstyre där alla, oavsett vem de är, har möjlighet att delta på samma sätt som alla andra. En person – en röst! Vi anser att politikerna behöver lyssna mer på sina väljare och säkerställa att den politik som genomförs är den politik som väljarna vill ha!

Det är helt enkelt dags för en modern nygammal demokrati där alla väljare kan påverka i den omfattning de vill och kan genom Direktdemokrati och Flytande Demokrati!

Även vi svenskar längtar efter mer direktdemokrati

Nils Sjöqvist skrev ett spännande svar på en insändare i Dagens Nyheter om direktdemokrati och de gula västarna i Frankrike.

Läs hela artikeln här på DN eller nedanför

Direktdemokrati av schweizisk modell bör införas i Sverige. Direktdemokrati är en grundsten som mångdubblar medborgarnas möjligheter till politiskt inflytande, skriver läsaren Nils Sjöqvist.


Lennart Mogren skriver i sin insändare om franska gula västarnas krav på direktdemokratiska reformer. Vi behöver direktdemokratiska reformer även i Sverige

Direktdemokrati är när folket ges makt till att avgöra sakfrågor genom omröstning. Man kan säga att Schweiz är världens mest demokratiska land och en inspirationskälla för många direktdemokratiska rörelser världen över.

I Schweiz har man kontinuerligt folkomröstningar i olika sakfrågor. Ett initiativ som skrivs under av minst 100.000 röstberättigade leder till en folkomröstning.

Det schweiziska systemet gör det möjligt att motsätta sig beslut som röstats fram av parlamentet genom att minst 50.000 personer stödjer en folkomröstning för att ändra beslutet.

Ovanstående borde vara självklarheter i alla länder som kallar sig demokratier. När medborgare ges möjlighet att på fredlig väg korrigera politiska beslut som inte stöds av majoriteten skapas ett mer harmoniskt samhälle.

I Sverige finns det precis som i andra länder en önskan om en modernare demokrati med mer folkligt inflytande i politiken. I fjol gjordes en Sifo-undersökning på uppdrag av Direktdemokraterna som visade att mer än varannan svensk (53 procent) vill ha omröstningar i sakpolitiska frågor mellan ordinarie val.

Hur ska vi gå tillväga för att få igenom direktdemokratiska reformer i Sverige? Inget av de etablerade partierna har frågan på sin agenda. Det är snarare så att politiker tycks vilja ge sken av att direktdemokrati är något skadligt och att väljarna är för okunniga för att ges inflytande i politiken.

När det kommer till att rösta på det jättepaket av sakfrågor som respektive parti erbjuder anses vi däremot dugliga. Partierna använder vissa hjärtefrågor som bete åt väljarna, medan andra frågor offras i den kohandel som uppstår när partierna söker varandras stöd i riksdagen.

Att göra uppror och demonstrera likt gula västarna kan vara lockande. Det är dock ytterst tveksamt om den här typen av protester får någon politiker att verkligen vilja gå demonstranterna till mötes.

Svaret på frågan hur vi ska gå mot mer folkligt inflytande är enligt mig både enklare och ganska självklart. Du har en chans att förändra demokratin och ge dig själv utökad rösträtt. Den chansen ges normalt vart fjärde år och med dagens representativa demokrati finns ingen ångerrätt.

De som inte vill vänta fyra år mellan tillfällena att använda den dyrbara rösträtten ska ge ert förtroende till det parti som prioriterar demokrati framför alla andra frågor. Direktdemokrati är en grundsten som mångdubblar medborgarnas möjligheter till politiskt inflytande och beslut fattade av majoriteten. Är det inte så vi vill att vår demokrati ska fungera?


DEBATTARTIKEL OM RAMVERKET OM GLOBAL MIGRATION

Vi skrev en debattartikel om FN’s ramverk om global migration (Global compact for safe, orderly and regular migration) men tyvärr har den nekats publicering i flera medier. Vi väljer därför att publicera artikeln här på vår webbplats i sin helhet

Förankra politiken hos väljarna

Sveriges övergångsregering deltar för Sveriges del på FN-mötet i Marrakech 10-11 december där man kommer att skriva under FN’s ramverk för ordnad migration (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration)

Ramverket väcker känslor hos alla sidor i det politiska spektrumet (exempelvis debattartikel från Kristina Winberg (SD) och replik från Cecilia Wikström (L). Det har skrivits om det inom olika medier och det har sagts förekomma mycket falsk information och ryktesspridning.

Oavsett vad detta ramverk betyder för Sverige, så är det uppenbart att det engagerar och att det finns olika åsikter kring om Sverige ska skriva under eller inte. Det finns t.ex. en pågående namninsamling som hittills har samlat ihop ungefär 20000 underskrifter mot att Sverige skriver under ramverket.

Direktdemokraterna är ett parti som förespråkar ökat medborgarinflytande där väljarna får chansen att delta och påverka i de politiska besluten som ett komplement till nuvarande politiska system. Vi gav våra besökare chansen att rösta i frågan om Sverige bör skriva under ramverket genom Facebook och Twitter och vi fick ca 2100 svar. Det går inte att säga att dessa omröstningar på något sätt är representativa för alla väljare, men resultatet tyder på att det finns ett stort gap mellan vad de som deltog i omröstningarna tycker och det som övergångsregeringen planerar att göra.

Resultatet efter de två omröstningarna visade på att 9 av 10 av de som röstade var negativt inställda till ramverket. Det tyder på att det saknas förankringsarbete från politikerna för att säkerställa att väljarna vet vad ramverket innebär samt på vilket sätt det kommer att påverka Sverige.

De som förordar detta ramverk pekar på behovet av att förbättra villkoren för migranter generellt, inte minst människor på flykt och gästarbetare som utnyttjas. Man vill också genom avtalet bekämpa människosmuggling, samt stötta utsatta samhällen så att färre tvingas på flykt. Att dokumentet inte är bindande framförs också ofta som skäl att skriva under det.

Den generella kritiken mot ramverket är att det är otydligt skrivet och öppet för tolkningar – i synnerhet kring yttrandefriheten. Det verkar också finnas en oro för att detta avtal kan innebära ökade kostnader för integrationen, minska den nationella suveräniteten och att detta ramverk kan bli bindande i slutändan. Detta har uppgetts vara några av skälen till att ett flertal länder, däribland t.ex. USA, Australien och Schweiz har valt att inte skriva under.

Det är svårt att få en komplett bild av vad ramverket innebär då informationen oftast är politiskt färgad åt både höger och vänster. Regeringen har via Justitiedepartementet beskrivit det, men det finns ingen officiell översättning av originalskriften till svenska, vilket försvårar informationsinhämtningen då byråkratisk engelska kan vara svår att förstå. Det är viktigt att politik förklaras och förtydligas så att väljarna vet vad politiken kommer att innebära och hur det kan påverka väljarna längre fram.

Politikerna är valda av väljarna för att representera deras vilja, men i denna fråga verkar det som att många politiker inte representerar väljarnas vilja, vilket skapar problem för förtroendet för den svenska demokratin. Det är viktigt att politikerna lyssnar på väljarna och förankrar besluten för att säkerställa en långsiktig hållbarhet och öka förtroendet för demokratin.

Vi hade därför en uppmaning: säkerställ att denna underskrift är något Sveriges väljare vill ha, innan ni skriver under!

Maneka Johanna Helleberg och Jenny Rydhammer, DirektdemokraternaTack för allt hårt arbete!

Valdagen för 2018 års val är över, slutgiltig räkning av rösterna pågår och vi kan alla se tillbaka över allt arbete som genomförts av oss alla inför valet med en enorm stolthet och glädje. Vi kan konstatera att alla insatser som genomförts av er alla har lett till att allt fler känner till Direktdemokraterna och vårt budskap och detta är väldigt goda förutsättningar inför framtiden.

Det preliminära valresultatet för 2018 visar på en oerhört svår parlamentarisk situation där båda blocken minskat och Sverigedemokraterna ökat. Detta kommer att innebära stora utmaningar kring regeringsbildning, vilket också kommer innebära kompromissande och svikna löften. I denna situation hade det verkligen behövts sätt för alla väljare att vara med och påverka politiken i Sverige, men tyvärr så finns inte dessa möjligheter nu när valdagen är slut.

Den slutgiltiga rösträkningen pågår fortfarande och det går ännu inte att säga hur det gått för Direktdemokraterna i detta val, men det finns indikationer på att vi gjort ett mycket bättre val än 2014 även om vi inte har fått tillräckligt med röster för att ta plats i riksdagen. Vi har lärt oss mycket under denna valkampanj kring hur vi arbetar tillsammans, möjligheterna att komma ut i medierna, interna strukturer som behöver förändras samt hur vi kan arbeta för att sprida vårt budskap. Detta innebär att vi är stärkta efter detta val och kan arbeta bättre framöver, både internt och externt.

Vi är oerhört tacksamma över allt arbete som ni alla har lagt ner för Direktdemokraterna inför valet 2018 och vi är också hedrade över det förtroende vi som styrelse fått från er att förvalta Direktdemokraterna denna mandatperiod.

Vi kommer inte ge oss utan kommer att fortsätta arbeta för att Direktdemokraternas löfte ska bli verklighet och vi kan erbjuda verktyg för direktdemokrati och flytande demokrati. Varje steg för oss ett steg närmare!

Vi kommer nu att gå vidare in i analys av valet och påbörja arbetet att utveckla Direktdemokraterna inom olika områden för att skapa en verksamhet för framtiden. Direktdemokraterna kommer bara bli starkare och starkare genom allt det stöd vi har fått!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Replik på debattartikel av Torbjörn Tännsjö

Direktdemokraternas replik på Torbjörn Tännsjös debattartikel i Dagens Nyheter.

Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi, skrev en debattartikel i Dagens Nyheter kallad Hur ska jag veta vilket parti jag ska lägga min röst på?

Vi i Direktdemokraterna anser att mycket av Tännsjös åsikter i debattartikeln är felaktiga och vi skickade därför in en replikartikel till Dagens Nyheter om detta som de tyvärr tackade nej till. Vi lägger därför upp denna replik här istället.

Replik

Torbjörn Tännsjö skriver i sin debattartikel att väljarna inte är tillräckligt insatta för att kunna rösta på sakfrågor. Tännsjö menar att väljarna istället ska titta på hur tillförlitliga politikerna är. Men hur ska väljarna kunna bli insatta eller engagerade om de inte får chansen att delta? Och om väljarna enligt Tännsjö inte kan sätta in sig i sakfrågor, hur ska de då kunna bedöma politikernas trovärdighet?

Vi inom Direktdemokraterna ser möjligheter att bli insatt genom ökad transparens och medborgarinflytande. Möjligheter att delta i politiken skapar engagemang, vilket innebär att fler vill bli mer insatta och tar till sig information mer aktivt. Därmed skapas också förutsättningar för att kunna göra informerade val även i sakfrågor. Och faktum är att många väljare redan har expertis som vida överstiger en genomsnittlig politikers inom sitt område.

Tännsjö anser att chansen att den enskilda väljarens röst ska fälla utslag i valet är liten, samt att många kan uppleva att deltagandet i valet inte är värt besväret, i och med att det finns så begränsad möjlighet att delta och påverka.

Tänk nu på de utmaningar som finns för demokratin i Sverige med lägre förtroende för politiker, bristande engagemang för partipolitiken och allt rörligare väljargrupper som vänder de traditionella partierna ryggen. Tänk om alla väljare faktiskt kunde påverka mer än en gång vart fjärde år genom direkt medborgarinflytande?

Det finns många undersökningar som visar på behovet av mer medborgarinflytande:

Demokrati innebär folkstyre; att gömma den bakom parlamentariska filter innebär en förminskning av devisen att all makt ska utgå ifrån folket. Väljarna ska inte behöva rösta bort sina åsikter genom kompromissande partier som inte håller vad de lovar.

Det finns praktiska sätt att erbjuda direktdemokrati (som till exempel i Schweiz där man har många beslutande folkomröstningar varje år). Om vi väljare verkligen skulle få makten att påverka de politiska besluten så är det troligt att vi skulle sätta oss i in frågor och debattera dem på ett nytt sätt, eftersom vi då vet att våra beslut får en effekt på vårt samhälle.

Vi behöver fler möjligheter att rösta utifrån sakfrågor, inte bara utifrån hur pålitliga politikerna upplevs. I slutändan är det väljarna som vet vad de tycker och hur de vill att Sverige ska utvecklas. Det är dags för mer direktdemokrati som komplement till vårt parlamentariska system. På så sätt kan sakfrågor komma i förgrunden framför politikers (o)pålitlighet och löften. Direktdemokrati skapar förtroende för politiken och en stärkt demokrati. Låt fler forma framtiden!

Valspurt – Frågor om företagande

Bilden används med tillåtelse från Företagande.se

Direktdemokraterna fick inför valet 3 frågor från Företagande.se om företagande och hur vår politik skulle påverka företagarna. Vi har som ni vet ingen politik i sakfrågor men förtydligade möjligheterna för företagarna att kunna forma sin egen politik utifrån sitt expertkunnande inom området.

Här är de svar vi lämnade och som publicerats på deras webbplats

1. Hur kommer ni gynna småföretagare i landet att anställa mer personal och öka chanserna till större marginaler så de kan konkurrera bättre nationellt och internationellt?

Direktdemokraterna är ett parti som inte driver politik i sakfrågor utan endast har ett löfte, att erbjuda verktyg för direktdemokrati och flytande demokrati. Vi som parti kommer därmed att erbjuda verktyg för att de som exempelvis har expertkunskap inom området (företagande) ska kunna påverka politiken direkt. Det innebär att företagare kan lägga upp egna förslag till omröstning som sedan kommer in i exempelvis riksdagen eller kommunfullmäktige för direkt påverkan. Företagarna kan också välja att rösta på förslag från andra partier som gynnar deras möjligheter att anställa och få större marginaler.

Med flytande demokrati kan även företagarna komponera en egen politik med inslag av både höger-, mitten- och vänsterpolitik genom att “låna” ut sin röst till andra partiers åsikter inom vissa områden och Direktdemokraterna kommer då att föra vidare rösten på samma sätt som direktdemokrati, dvs rakt in i de beslutande organen.

Det innebär kortfattat att Direktdemokraterna är ett verktyg för att företagarna, som är experterna inom området, själva kan påverka politiken för mer gynnsamma förutsättningar för företagande.

2. Hur kommer er politik se ut för att underlätta för småföretagare att investera?

Som vi beskrivit i en tidigare fråga har Direktdemokraterna ingen egen politik i sakfrågorna utan är ett verktyg för att exempelvis företagarna ska kunna påverka politiken direkt. Det innebär att vi är en förmedlare av rösterna för att företagarna ska kunna påverka politiken i gynnsam riktning.

Genom att vi erbjuder dessa verktyg för direktdemokrati och flytande demokrati kan företagare själva underlätta investeringsmöjligheterna genom att rösta på de förslag som de tycker om inom området, eller genom att lägga fram egna förslag.

3. Hur kommer er politik gentemot befolkningen i stort påverka småföretagare indirekt? Gynnsam eller negativ riktning?

Som vi beskrivit tidigare så har vi ingen egen politik i sakfrågorna, utan erbjuder verktyg för att väljarna ska kunna påverka politiken även mellan valen.

Det är väljarna som påverkar vilka förslag som läggs fram samt hur vi förmedlar rösterna (om 60% säger ja till ett förslag i intern omröstning, röstar också 60% av våra mandat ja i exempelvis riksdagen). Det innebär att det är väljarna som beslutar om de förslag som skall behandlas vilket kan vara både gynnsam eller negativ inriktning.

Genom våra verktyg kan därför småföretagare själva påverka politiken och skapa en egen politik utifrån sina behov/förutsättningar utan partipolitiska begränsningar.