Arbetsgrupper

Kontaktinformation till arbetsgrupperna i Direktdemokraterna.
Klicka på gruppen för att se kontaktinformationen.

Projektgrupper

DD AktivDD FacebookDD ITDD MedlemDD PRDD TwitterDD WebbutikDD YouTube

DD Aktiv

Thomas Larsson
E-post

Beskrivning: 

Samlad arbetsgrupp för DDs aktiva medlemmar.

Syfte:

Att samordna arbetet i partiet med fokus på valkampanjen till EU 2019

UndergrupperDD Facebook – Länk

Nils Sjöqvist
E-post

Beskrivning: 

Samlad arbetsgrupp för Facebook.
Håller forumet uppdaterad och ser till att Direktdemokraternas budskap sprids. Informationsutbyte mellan kommunansvariga samt arbetsgrupp för materialskapande.
Lokala sidor för lokalavdelningar.

Syfte:

Marknadsföringskanal för partiets mål och visioner.
Undersökningar och insamling av åsikter, behov och förslag.

Undergrupper

Skribenter
Nils Sjöqvist – Huvudansvarig
E-post

Karsten Ahlbeck
Joakim Sigvald
Jenny Rydhammer
Granskare
Vakant – Huvudansvarig

Thomas Stjernquist
Joakim Gustafsson
Maneka Hellberg
Magnus Bäckström

Materialskapare
Nils Sjöqvist – Huvudansvarig
E-post

Ludwig Conradsohn

Administratörer
Jonas Liljegren – Huvudansvarig
E-post

Nils Sjöqvist
Thomas Larsson
Joakim Sigvald

DD IT

Nils Sjöqvist
E-post

Beskrivning: 

Samlad arbetsgrupp för IT. Håller bland annat hemsidan uppdaterad och ser till att IT kommunikation fungerar som den ska.

Syfte:

Att hemsidan och övriga medlemsforum på nätet är fullt fungerande för alla medlemmar.

Undergrupper

Discord
Pierre Bengtsson
E-post
Drift och systemunderhåll
Vakant
Word Press
Vakant – Huvudansvarig

Johanna Maijgren
Carl Hashmi

Gov
Jonas Liljegren
E-post

DD Medlem

Carl Hashmi
E-post

Beskrivning: 

Samlad arbetsgrupp för medlemsservice. Sköter registrering, medlemsregister samt svarar på medlemarnas interna frågor eller hjälper till vid behov av hjälp.

Syfte:

Att samtliga medlemmar ska kunna ta del av systemen samt känna sig delaktiga, informerade och engagerade.

Undergrupper

Medlemssystem
Carl Hashmi – Huvudansvarig
E-post

Johanna Maijgren
Thomas Larsson
Facebook
Nils Sjöqvist – Huvudansvarig
E-post
Nyhetsbrev - Internt
Carl Hashmi– Huvudansvarig
E-post

Nyhetsbrev - Externt
Thomas Larsson – Huvudansvarig
E-post

DD Public Relations

Maneka Helleberg
E-post

Beskrivning: 

Samlad arbetsgrupp för PR. Arbetar med kommunikationsstrategi samt utveckling av partiets interna såväl som externa kommunikation.

Syfte:

Kordinera kommunikationen mellan olika plattformar.
Effektivt kommunikationsflöde.
Intressantare och attraktivare publiceringar.

Undergrupper

Facebook
Nils Sjöqvist – Huvudansvarig
E-post
Twitter
Jenny Rydhammer- Huvudansvarig
E-post
Instagram
Thomas Stjernquist- Huvudansvarig
E-post

DD Twitter- Länk

Jenny Rydhammer
E-post

Beskrivning: 

Samlad arbetsgrupp för Twitter.
Håller forumet uppdaterad och ser till att Direktdemokraternas budskap sprids. Informationsutbyte med andra forum samt arbetsgrupp för materialskapande.

Syfte:

Marknadsföringskanal för partiets mål och visioner.
Undersökningar och insamling av åsikter, behov och förslag.

Undergrupper

Skribenter
Jenny Rydhammer – Huvudansvarig
E-post

Joakim Gustafsson
Jan Isefalk

Thomas Larsson

DD Webbbutik- Länk

Thomas Larsson
E-post

Beskrivning: 

Samlad arbetsgrupp för Webbutiken. Administrerar produkter, kampanjmaterial och medlemskapsfunktioner.

Syfte:

Att medlemmarna enkelt ska kunna administrera sitt medlemskap samt få tillgång till material både för privat bruk samt kampanjer.

Undergrupper

Lager och leverans
Jan Isefalk – Huvudansvarig
E-post

Produktutbud
Jan Isefalk – Huvudansvarig
E-post

Carl Hashmi
Form & Funktion
Johanna Maijgren – Huvudansvarig
E-post
Teknisk utveckling
Vakant – Huvudansvarig

Ekonomi
Thomas Larsson– Huvudansvarig
E-post

DD YouTube- Länk

Vakant

Beskrivning: 

Samlad arbetsgrupp för YouTube.
Video och bildframställningar för att sprida Direktdemokraternas budskap. Informationsutbyte med andra forum samt arbetsgrupp för materialskapande.

Syfte:

Marknadsföringskanal för partiets mål och visioner med fokus på att synliggöra och förenkla budskapen till mottagarna.

Undergrupper

Publicister
Jenny Rydhammer – Huvudansvarig
E-post

Thomas Larsson
Materialskapare
Maneka Helleberg
E-post


Vill du skapa en arbetsgrupp?
Kontakta medlemsservice.

Din rösträtt mellan valen