Arbetsgrupper

Kontaktinformation till arbetsgrupperna i Direktdemokraterna.
Klicka på gruppen för att se kontaktinformationen.

Projektgrupper

DD AktivDD ITDD MedlemDD PR

DD Aktiv

Thomas Larsson
E-post

Beskrivning: 

Samlad arbetsgrupp för DDs aktiva medlemmar.

Syfte:

Att samordna arbetet i partiet med fokus på valkampanjen till EU 2019

UndergrupperDD IT

Vakant
E-post

Beskrivning: 

Samlad arbetsgrupp för IT. Håller bland annat hemsidan uppdaterad och ser till att IT kommunikation fungerar som den ska.

Syfte:

Att hemsidan och övriga medlemsforum på nätet är fullt fungerande för alla medlemmar.

Undergrupper

Drift och systemunderhåll
Vakant
Word Press
Vakant
Gov
Jonas Liljegren
E-post

DD Medlem

Carl Hashmi
E-post

Beskrivning: 

Samlad arbetsgrupp för medlemsservice. Sköter registrering, medlemsregister samt svarar på medlemarnas interna frågor eller hjälper till vid behov av hjälp.

Syfte:

Att samtliga medlemmar ska kunna ta del av systemen samt känna sig delaktiga, informerade och engagerade.

Undergrupper

Facebook
Nils Sjöqvist
E-post
Nyhetsbrev - Internt
Carl Hashmi
E-post

Nyhetsbrev - Externt
Thomas Larsson
E-post

DD Public Relations

Maneka Helleberg
E-post

Beskrivning: 

Samlad arbetsgrupp för PR. Arbetar med kommunikationsstrategi samt utveckling av partiets interna såväl som externa kommunikation.

Syfte:

Kordinera kommunikationen mellan olika plattformar.
Effektivt kommunikationsflöde.
Intressantare och attraktivare publiceringar.

Undergrupper

Facebook
Nils Sjöqvist
E-post

Vill du skapa en arbetsgrupp?
Kontakta medlemsservice.

Din rösträtt mellan valen