Arbetsgrupper

Kontaktinformation till arbetsgrupperna i Direktdemokraterna.
Klicka på gruppen för att se kontaktinformationen.

Projektgrupper

DD AktivDD Externt ForumDD FacebookDD ITDD MedlemDD PRDD Strategisk KommunikationDD TwitterDD WebbutikDD YouTube

DD Aktiv

Thomas Larsson
E-post

Beskrivning: 

Samlad arbetsgrupp för DDs aktiva medlemmar.

Syfte:

Att samordna arbetet i partiet med fokus på valkampanjen till EU 2019

UndergrupperDD Externt Forum

Magnus Gustavsson
E-post

Beskrivning: 

Har som uppgift från medlemsmötet att skapa ett externt forum i partiets regi för politiskt diskussion.

Ansök gärna här.

Syfte:

Arbetsgruppen har till uppgift att förverkliga ett externt forum i Direktdemokraternas regi.

DD Facebook – Länk

Nils Sjöqvist
E-post

Beskrivning: 

Samlad arbetsgrupp för Facebook.
Håller forumet uppdaterad och ser till att Direktdemokraternas budskap sprids. Informationsutbyte mellan kommunansvariga samt arbetsgrupp för materialskapande.
Lokala sidor för lokalavdelningar.

Syfte:

Marknadsföringskanal för partiets mål och visioner.
Undersökningar och insamling av åsikter, behov och förslag.

Undergrupper

Skribenter
Nils Sjöqvist – Huvudansvarig
E-post

Karsten Ahlbeck
Joakim Sigvald
Jenny Rydhammer
Granskare
Vakant – Huvudansvarig

Thomas Stjernquist
Joakim Gustafsson
Maneka Hellberg
Magnus Bäckström

Materialskapare
Nils Sjöqvist – Huvudansvarig
E-post

Ludwig Conradsohn

Administratörer
Jonas Liljegren – Huvudansvarig
E-post

Nils Sjöqvist
Thomas Larsson
Joakim Sigvald

DD IT

Nils Sjöqvist
E-post

Beskrivning: 

Samlad arbetsgrupp för IT. Håller bland annat hemsidan uppdaterad och ser till att IT kommunikation fungerar som den ska.

Syfte:

Att hemsidan och övriga medlemsforum på nätet är fullt fungerande för alla medlemmar.

Undergrupper

Discord
Pierre Bengtsson
E-post
Drift och systemunderhåll
Vakant
Word Press
Vakant – Huvudansvarig

Johanna Maijgren
Carl Hashmi

Gov
Jonas Liljegren
E-post

DD Medlem

Carl Hashmi
E-post

Beskrivning: 

Samlad arbetsgrupp för medlemsservice. Sköter registrering, medlemsregister samt svarar på medlemarnas interna frågor eller hjälper till vid behov av hjälp.

Syfte:

Att samtliga medlemmar ska kunna ta del av systemen samt känna sig delaktiga, informerade och engagerade.

Undergrupper

Medlemssystem
Carl Hashmi – Huvudansvarig
E-post

Johanna Maijgren
Thomas Larsson
Facebook
Nils Sjöqvist – Huvudansvarig
E-post
Nyhetsbrev - Internt
Carl Hashmi– Huvudansvarig
E-post

Nyhetsbrev - Externt
Thomas Larsson – Huvudansvarig
E-post

DD Public Relations

Maneka Helleberg
E-post

Beskrivning: 

Samlad arbetsgrupp för PR. Arbetar med kommunikationsstrategi samt utveckling av partiets interna såväl som externa kommunikation.

Syfte:

Kordinera kommunikationen mellan olika plattformar.
Effektivt kommunikationsflöde.
Intressantare och attraktivare publiceringar.

Undergrupper

Facebook
Nils Sjöqvist – Huvudansvarig
E-post
Twitter
Jenny Rydhammer- Huvudansvarig
E-post
Instagram
Thomas Stjernquist- Huvudansvarig
E-post

DD Strategisk Kommunikation

Vakant

Beskrivning: 

DD Strategisk Kommunikation samlar personer med kunskaper och ideér kring partiets agerande imedia och mot partiets målgrupperna———————————————-

Beskrivning från Wikipedia:

Strategisk kommunikation är ett begrepp som beskriver kommunikationens roll i en organisations eller företags arbete med att uppnå sina övergripande och strategiska mål.
Strategisk kommunikation rör bland annat extern och intern målgruppsanalys, övergripande budskap, tidplaner, val av kommunikationskanal och andra förutsättningar för både kontinuerliga kommunikationsinsatser och mer tillfälliga informations- eller reklamkampanjer. Den strategiska kommunikationen utformas i nära samarbete mellan organisationens kommunikationsansvariga, ofta med yrkesrollen kommunikationsstrateg, och den högsta verkställande ledningen.

Ytterligare fenomen som kan finnas inom den strategiska kommunikationen är agendapåverkande uppgifter såsom public relations i form av pressmeddelanden. Även opinionsbildning är vanligt förekommande där man försöker driva igenom opinion genom att publicera opinionsbildningar eller artiklar som tydligt visar på en viss åsikt. Detta för att styra nyhetskonsumenternas tankar i en önskad riktning.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Strategisk_kommunikation

Tillsammans skapar vi en strategisk kommunikation för DD.

Syfte:

Arbeta fram och löpande utveckla en sammantagen strategi för partiets kommunikation.
Att ha en samordnande roll för alla mediakanaler samt budskapsformulering i dessa.
Att formulera kommunikativa delmål samt sköta projekt- och tidsplan för dessa.

Skriv till gruppansvarig eller i följande tråd om ni vill vara med i gruppen.

Undergrupper

Under utveckling
Beskrivning tillkommer strax.

DD Twitter- Länk

Jenny Rydhammer
E-post

Beskrivning: 

Samlad arbetsgrupp för Twitter.
Håller forumet uppdaterad och ser till att Direktdemokraternas budskap sprids. Informationsutbyte med andra forum samt arbetsgrupp för materialskapande.

Syfte:

Marknadsföringskanal för partiets mål och visioner.
Undersökningar och insamling av åsikter, behov och förslag.

Undergrupper

Skribenter
Jenny Rydhammer – Huvudansvarig
E-post

Joakim Gustafsson
Jan Isefalk

Thomas Larsson

DD Webbbutik- Länk

Thomas Larsson
E-post

Beskrivning: 

Samlad arbetsgrupp för Webbutiken. Administrerar produkter, kampanjmaterial och medlemskapsfunktioner.

Syfte:

Att medlemmarna enkelt ska kunna administrera sitt medlemskap samt få tillgång till material både för privat bruk samt kampanjer.

Undergrupper

Lager och leverans
Jan Isefalk – Huvudansvarig
E-post

Produktutbud
Jan Isefalk – Huvudansvarig
E-post

Carl Hashmi
Form & Funktion
Johanna Maijgren – Huvudansvarig
E-post
Teknisk utveckling
Vakant – Huvudansvarig

Ekonomi
Thomas Larsson– Huvudansvarig
E-post

DD YouTube- Länk

Vakant

Beskrivning: 

Samlad arbetsgrupp för YouTube.
Video och bildframställningar för att sprida Direktdemokraternas budskap. Informationsutbyte med andra forum samt arbetsgrupp för materialskapande.

Syfte:

Marknadsföringskanal för partiets mål och visioner med fokus på att synliggöra och förenkla budskapen till mottagarna.

Undergrupper

Publicister
Jenny Rydhammer – Huvudansvarig
E-post

Thomas Larsson
Materialskapare
Maneka Helleberg
E-post


Vill du skapa en arbetsgrupp?
Kontakta medlemsservice.

Din rösträtt mellan valen