Current topics

DIREKTDEMOKRATERNA - RIKSDAGEN

Stödjer du val av Kenneth G Forslund (S) till 1:e vice Talman i Sveriges Riksdag?

Kategori Konstitution
Datum 2022-09-26 10:00 - 2022-10-03 10:00
Description
Kenneth G Forslund (S) är föreslagen till posten som 1:e vice Talman.

Stödjer du val av Janine Alm Ericsson (MP) eller Julia Kronlid (SD) till 2:e vice Talman i Sveriges Riksdag?

Kategori Konstitution
Datum 2022-09-26 10:00 - 2022-10-03 10:00
Description
Föreslagna till posten som 2:e vice Talman är: Janine Alm Ericson (MP) Julia Kronlid (SD). Vilken kandidat skulle du ha röstat för som 2:e vice Talman, om Direktdemokraterna varit representerade i Sveriges Riksdag?

Stödjer du val av Andreas Norlén till Talman i Sveriges Riksdag?

Kategori Konstitution
Datum 2022-09-26 10:00 - 2022-10-03 10:00
Description
Idag 26 September hålls val av Talman samt 2:e, 3:e och 4:e talman. Vi kommer inte att hinna med att lägga upp omröstningar i tid med kandidaterna utan att göra det i realtid, vilket knappast kommer att ge många deltagare/röstande. I en situation där Direktdemokraterna hade haft mandat i riksdagen skulle samtliga kandidater som diskuteras i olika partier lagts fram i prioritetsomröstningar, ca en vecka innan valen. Vi nöjer oss därmed med att lägga upp denna omröstning om Andreas Norlén som föreslagen Talman, med 1 veckas omröstningstid, trots att omröstningen i Riksdagen därmed passeras med, i princip, en vecka. Som talman har av "höger-blocket" föreslagits nuvarande talman Andreas Norlén. Stödjer du förslaget? Talmannens uppdrag, se länk.

Ska de första 300 000 kronorna på ISK-sparande ska vara skattefria?

Kategori Skattefrågor
Datum 2022-08-27 00:00 - 2022-12-31 00:00
Description
STÖDJER DU FÖRSLAGET? - Centerpartiet vill att de första 300 000 kronorna på ISK-sparande ska vara skattefria. ( https://www.centerpartiet.se/.../2022-08-12-slopa-skatten...) HUR SKULLE DU RÖSTA om förslaget skulle läggas fram i Riksdagen under hösten? - - - - - Vad är ISK? • InvesteringsSparKonto • Det är en sparform där du kan spara i till exempel aktier och fonder. Du betalar inte någon skatt för de vinster du gör. I stället betalar du en årlig skatt som baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar, oavsett om du gör vinst eller förlust. Du kan läsa mer om ISK på Skatteverkets hemsida (https://www.skatteverket.se/.../investeringssparkontoisk...) - - - - - Vilka är för- och nackdelarna för samhället med detta förslag? Vad tycker du?

Anser du att Sverige ska införa ett system med anonyma vittnen?

Kategori Justitie (Lagar)
Datum 2022-08-26 10:00 - 2022-12-31 00:00
Description
Moderaterna vill göra det möjligt att i rättegångar använda sig av anonyma vittnen. . "Tystnadskulturen är särskilt allvarlig i utsatta områden. I flera av dessa områden styr gängkriminella med järnhand och samhället har tappat kontrollen. Polisen har konstaterat att personer i de utsatta områdena ofta inte vill medverka i rättsprocesser och att det finns kriminella som sätter i system att utsätta vittnen och brottsoffer för våld och hot. Moderaterna föreslår flera åtgärder för att komma åt tystnadskulturen och ge vittnen och brottsoffer ett stärkt skydd”. Läs mer på: https://moderaterna.se/var-politik/vittnesskydd - Några länkar med för- och nackdelar rörande "Anonyma vittnen”: https://www.nj.se/nyheter/anonyma-vittnen-hot-eller-mojlighet https://www.svd.se/a/j661w/darfor-ska-vi-tillata-anonyma-vittnen https://www.svd.se/a/pLmg8j/darfor-fungerar-det-inte-att-ha-anonyma-vittnen https://www.dagensjuridik.se/nyheter/jag-sa-nej-anonyma-vittnen-riskerar-att-fa-motsatt-effekt/

STÖDJER DU REGERINGENS PROPOSITION 2021/22:245 om "Höjd skatt på alkohol och tobak"?

Kategori Skattefrågor
Datum 2022-08-26 00:00 - 2022-12-31 00:00
Description
"Höjd skatt på alkohol och tobak" PROPOSITION 2021/22:245 ( https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/hojd-skatt-pa-alkohol-och-tobak_H903245 ) - Inlämnad: 2022-05-31 Motionstid slutade: 2022-06-15 Behandlas i SKATTEUTSKOTTET - "I denna proposition föreslår regeringen att skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak höjs med cirka 3 procent utöver omräkningen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex fr.o.m. den 1 januari 2023, och med ytterligare cirka 1 procent utöver omräkningen fr.o.m. den 1 januari 2024. Vidare föreslås att skatten på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter höjs med cirka 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2024. I propositionen föreslår regeringen också att skatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin eller öl samt mellanklassprodukter höjs med cirka 5 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka 8 procent fr.o.m. den 1 januari 2024. Vidare föreslås att skatten på etylalkohol (sprit) höjs med cirka 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2024." - 11 st FÖRSLAGSPUNKTER: Se propositionen (länk ovan) - 3 st FÖLJDMOTIONER: Se propositionen (länk ovan). (Anm. Att läsa följdmotioner kan ofta vara ettvbra sätt att få andra synpunkter på frågan)

HUR SKULLE DU RÖSTA till förslaget Sverigepriser på el” om det skulle läggas fram i Riksdagen under hösten? *

Kategori Energi
Datum 2022-08-23 21:00 - 2022-12-31 00:00
Description
Vänsterpartiet föreslår "Sverigepriser på el". https://www.vansterpartiet.se/nyheter/nooshi-dadgostar-foreslar-sverigepriser-pa-el/ HUR SKULLE DU RÖSTA till förslaget ”Sverigepriser på el” om det skulle läggas fram i Riksdagen under hösten? - Anm. *) med #FlytandeDemokrati i Riksdagen, genom Direktdemokraterna, skulle DU som röstberättigad ha direkt inflytande på alla politiska beslut i Riksdagen, varje dag, hela mandatperioden. Du kan rösta direkt eller delegera din röst till en delegat du har förtroende för.
Version 1.21.0