Current topics

DIREKTDEMOKRATERNA - RIKSDAGEN

Anser du att Sverige ska vara medlem i NATO?

Kategori Försvar
Datum 2023-07-30 07:00 - 2023-12-31 23:00
Description
Sverige har skickat in sin NATO-ansökan efter beslut i Riksdagen den 22 Mars 2023, men är vid dags dato (30 Juli 2023) ännu inte godkänd av samtliga NATO-länder. Frågan ställs för att ge dig en chans att ge din röst i frågan. Vad är bäst för Sveriges försvar, att vara med i NATO eller inte? Anser du att Sverige ska vara medlem i NATO? Du kan också ge din syn i frågan under fliken ”Diskussion”. - OBS. Direktdemokraterna (”DD”) är ett demokratiskt verktyg och tar i sig inte ställning i sakfrågor, men kommer (när DD blir invald) att följa de beslut som de röstberättigade tagit. DD förespråkar flytande demokrati som medlet för att utveckla svensk demokrati. Läs mer på https://direktdemokraterna.se/

Anser du att Sverige i lag bör förbjuda skändning av religiösa skrifter?

Kategori Justitie (Lagar)
Datum 2023-07-19 07:00 - 2023-12-31 23:00
Description
Bränning av den religiösa skriften Koranen är sedan länge ett debatterat ämne som upprör men också utmanar oss alla om hur vi ser på yttrandefrihetens gränser. Vad tycker du? Bör vi förbjuda bränning eller annan form av skändning av religiösa skrifter? Det finns gott om debatter och yttranden i ämnet, men här är några av dem. Sök fler för att se frågan ur fler perspektiv än ett. FN-organet UNAOC: Koranbränning i Sverige en respektlös handling (https://unric.org/sv/unaoc-koranbranning-i-sverige-en-respektlos-handling/) https://www.limhamnsjuristen.se/brottmal/koranbranning-hatbrott-eller-yttrandefrihet/ https://www.gp.se/ledare/samma-regler-b%C3%B6r-g%C3%A4lla-f%C3%B6r-koranen-och-bibeln-1.33465929 OBS. Direktdemokraterna (”DD”) är ett demokratiskt verktyg och tar i sig inte ställning i sakfrågor, men kommer (när DD blir invald) att följa de beslut som de röstberättigade tagit . DD förespråkar flytande demokrati som medlet för att utveckla svensk demokrati. Läs mer på https://direktdemokraterna.se/

Anser du att Sverige i lag ska förbjuda kärnvapen på svenskt territorium i fredstid?

Kategori Försvar
Datum 2023-07-16 00:00 - 2023-12-31 23:00
Description
Med anledning av Sveriges kommande NATO-medlemsskap aktualiseras än mer frågan om kärnvapen på svenskt territorium i fredstid. Svenska Freds önskar ett tydligare klargörande: "För att det svenska folket ska ha en garanti för att varken denna eller framtida regeringar kommer välja att placera kärnvapen i Sverige, bör Sverige instifta en nationell lag mot införsel av kärnvapen, i likhet med Natoländerna Spanien, Litauen och Finland." (https://www.svenskafreds.se/kampanj/norge-ar-medlem-i-nato-samtidigt-som-landet-har-en-policy-som-begransar-karnvapen-pa-norges-territorium-och-jobbar-for-nedrustning-kan-inte-sverige-gora-samma-sak/) - Utrikesminister Tobias Billström sa den 23 februari 2023, vid regeringens deklaration vid 2023 års utrikespolitiska debatt i riksdagen: "I likhet med Norge och Danmark på sin tid, går Sverige med i Nato utan formella förbehåll. Men vi ser – lika lite som övriga nordiska länder – att det är aktuellt att i fredstid ha kärnvapen på vårt eget territorium. Sverige fortsätter att vara engagerat i rustningskontroll, nedrustning och ickespridning. Som ett led i detta kommer vi fortsätta att aktivt delta i Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning. Dessutom måste normen mot användning av kemiska och biologiska vapen upprätthållas." (se sidan 4 här: https://www.regeringen.se/contentassets/da8179fdfe1b4d9cb1dc8bef9681c8b4/utrikesdeklarationen-2023.pdf ) - Försvarsminister Pål Jonsson säger att det inte finns några planer på att taktiska kärnvapen ska placeras i Sverige, men att Sverige måste stå upp för att Nato bygger på nukleär avskräckning." (https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forsvarsministern-osannolikt-med-karnvapen-i-sverige ). - Vad tycker du? Ska Sverige i lag förbjuda kärnvapen på svenskt territorium under fredstid? - OBS. Direktdemokraterna (”DD”) är ett demokratiskt verktyg och tar i sig inte ställning i sakfrågor, men kommer (när DD blir invald) att följa de beslut som de röstberättigade tagit . DD förespråkar flytande demokrati som medlet för att utveckla svensk demokrati. Läs mer på https://direktdemokraterna.se/
Version 1.26.2