Avståndet mellan politiker och väljare

Det finns många undersökningar som visar på ett stort gap mellan den politik som förs och den politik väljarna vill se. Undersökningar visar bland annat på minskat förtroende för politikerna och att många upplever att demokratin försvagats. Det är dags att något sker för att förändra detta så att fler kan påverka och delta i politiken!

Det har varit tydligt även innan demokratiutredningen att det har varit svårt för väljarna att kunna delta i samt påverka politiken, men ändå har inte mycket skett för att förstärka de demokratiska möjligheterna i Sverige. Det som har skett har till exempel varit förändringar kring skyddet för valhemligheten genom avskärmade platser för valsedlar.

Direktdemokraterna anser INTE att detta är tillräckligt utan vi anser att fler måste få forma framtiden. Vi anser att opinionsundersökningen som visar på att mer än varannan tillfrågad vill kunna påverka politiken även mellan valen måste få mer genomslag och att politikerna lyssnar!

Demokrati är folkstyre där alla, oavsett vem de är, har möjlighet att delta på samma sätt som alla andra. En person – en röst! Vi anser att politikerna behöver lyssna mer på sina väljare och säkerställa att den politik som genomförs är den politik som väljarna vill ha!

Det är helt enkelt dags för en modern nygammal demokrati där alla väljare kan påverka i den omfattning de vill och kan genom Direktdemokrati och Flytande Demokrati!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*