Ny Sifo-undersökning: Mer än varannan svensk vill ha direktdemokrati

Texten i Pdf format

PRESSRELEASE DIREKTDEMOKRATERNA 16 AUGUSTI 2018

53 procent av svenskarna vill ha direktdemokrati. Det visar en färsk SIFO-undersökning som Direktdemokraterna beställt. Och störst är intresset bland kvinnor i åldern 15–29 år där hela 73 procent svarar att de vill kunna delta i politiska beslut mellan de ordinarie valen via internetomröstning.

Partiet Direktdemokraterna verkar för att öka medborgarnas inflytande i politiska sakfrågor mellan valen. Genom direktval på internet ska medborgare kunna besluta även i sakfrågor i kommun, landsting och riksdag.

Att intresset för ett ökat direkt medborgarinflytande är stort bekräftas nu i en SIFO-undersökning. En statistiskt representativ grupp respondenter fick svara på frågan om de vill kunna delta i politiska beslut mellan de ordinarie valen via internetomröstning.

– Undersökningen visar att folk inte har förlorat tron på demokrati, de har förlorat tron på en förlegad parlamentarisk tillämpning av den, säger Thomas Larsson, som är en av Direktdemokraternas talespersoner.

Frågan som ställdes var: ”Vill du kunna delta i politiska beslut mellan de ordinarie valen via internetomröstningar i kommun, landsting och riksdag?”

Totalt svarade 53 procent av de tillfrågade ja på frågan. Störst är intresset hos unga kvinnor 15–29 där hela 73 procent svarar att de vill ha möjlighet till direktdemokrati.

Hos män är intresset störst i åldersgruppen 30–49 år där 65% är positiva. Intresset för att delta är som lägst hos personer över 65 år där ungefär var fjärde svarar ja.

I större städer vill 62 procent ha möjlighet att påverka i direkta omröstningar medan endast 44 procent av de boende i glesbygd svarar ja. Intresset är också högre hos högskoleutbildade, med 59 procent, än hos grundskoleutbildade, med 25 procent ja. Sett till de politiska blocken är intresset jämnt fördelat medan C-, V- och FI-väljare sticker ut som särskilt entusiastiska. Mest skeptiska är miljöpartisterna där endast 47 procent är positiva till idén.

– Detta bekräftar att direktdemokrati inte är en ideologisk fråga på höger- och vänsterskalan utan en allmängiltigt relevant frågeställning som alla kan relatera till, säger Jenny Rydhammer, pressekreterare för Direktdemokraterna.

Undersökningen genomfördes i juni 2018 av SIFO på uppdrag av Direktdemokraterna och hade 1000 respondenter. Undersökningen (tillgänglig för nedladdning nedan) visar att intresset är lika stort, 56%, hos högerväljare som hos vänsterväljare.

Direktdemokraterna (DD) har funnits som riksparti sedan 2014 och började som en  sammanslagning av de direktdemokratiska partierna Demoex i Vallentuna, Aktiv Demokrati från Linköping, samt delar av Popvox i Stockholm.

Idén är att stärka demokratin och att svenska folket ska få mer makt i sakfrågor, genom allmänna omröstningar eller genom så kallad flytande demokrati där man som väljare ”ger” sin röst till det parti man tror bäst överensstämmer med ens egna värderingar i just den specifika sakfrågan.

Läs mer

Länk för nedladdning av undersökning: https://bit.ly/2uA8Eut

Länk till Direktdemokraternas hemsida: https://www.direktdemokraterna.se/

Kontakt
Thomas Larsson – Talesperson Direktdemokraterna,
Mobil: 076-848 73 38
Mejl: thomas.larsson@direktdemokraterna.se

Jenny Rydhammer – Pressekreterare Direktdemokraterna,
Mejl: jenny.rydhammer@direktdemokraterna.se

Här kan du läsa undersökningen i original

Sifo undersökning sida 1

Sifo undersökning sida 2Sifo undersökning sida 3

Sifo undersökning sida 4

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*