DEBATTARTIKEL OM RAMVERKET OM GLOBAL MIGRATION

Vi skrev en debattartikel om FN’s ramverk om global migration (Global compact for safe, orderly and regular migration) men tyvärr har den nekats publicering i flera medier. Vi väljer därför att publicera artikeln här på vår webbplats i sin helhet

Förankra politiken hos väljarna

Sveriges övergångsregering deltar för Sveriges del på FN-mötet i Marrakech 10-11 december där man kommer att skriva under FN’s ramverk för ordnad migration (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration)

Ramverket väcker känslor hos alla sidor i det politiska spektrumet (exempelvis debattartikel från Kristina Winberg (SD) och replik från Cecilia Wikström (L). Det har skrivits om det inom olika medier och det har sagts förekomma mycket falsk information och ryktesspridning.

Oavsett vad detta ramverk betyder för Sverige, så är det uppenbart att det engagerar och att det finns olika åsikter kring om Sverige ska skriva under eller inte. Det finns t.ex. en pågående namninsamling som hittills har samlat ihop ungefär 20000 underskrifter mot att Sverige skriver under ramverket.

Direktdemokraterna är ett parti som förespråkar ökat medborgarinflytande där väljarna får chansen att delta och påverka i de politiska besluten som ett komplement till nuvarande politiska system. Vi gav våra besökare chansen att rösta i frågan om Sverige bör skriva under ramverket genom Facebook och Twitter och vi fick ca 2100 svar. Det går inte att säga att dessa omröstningar på något sätt är representativa för alla väljare, men resultatet tyder på att det finns ett stort gap mellan vad de som deltog i omröstningarna tycker och det som övergångsregeringen planerar att göra.

Resultatet efter de två omröstningarna visade på att 9 av 10 av de som röstade var negativt inställda till ramverket. Det tyder på att det saknas förankringsarbete från politikerna för att säkerställa att väljarna vet vad ramverket innebär samt på vilket sätt det kommer att påverka Sverige.

De som förordar detta ramverk pekar på behovet av att förbättra villkoren för migranter generellt, inte minst människor på flykt och gästarbetare som utnyttjas. Man vill också genom avtalet bekämpa människosmuggling, samt stötta utsatta samhällen så att färre tvingas på flykt. Att dokumentet inte är bindande framförs också ofta som skäl att skriva under det.

Den generella kritiken mot ramverket är att det är otydligt skrivet och öppet för tolkningar – i synnerhet kring yttrandefriheten. Det verkar också finnas en oro för att detta avtal kan innebära ökade kostnader för integrationen, minska den nationella suveräniteten och att detta ramverk kan bli bindande i slutändan. Detta har uppgetts vara några av skälen till att ett flertal länder, däribland t.ex. USA, Australien och Schweiz har valt att inte skriva under.

Det är svårt att få en komplett bild av vad ramverket innebär då informationen oftast är politiskt färgad åt både höger och vänster. Regeringen har via Justitiedepartementet beskrivit det, men det finns ingen officiell översättning av originalskriften till svenska, vilket försvårar informationsinhämtningen då byråkratisk engelska kan vara svår att förstå. Det är viktigt att politik förklaras och förtydligas så att väljarna vet vad politiken kommer att innebära och hur det kan påverka väljarna längre fram.

Politikerna är valda av väljarna för att representera deras vilja, men i denna fråga verkar det som att många politiker inte representerar väljarnas vilja, vilket skapar problem för förtroendet för den svenska demokratin. Det är viktigt att politikerna lyssnar på väljarna och förankrar besluten för att säkerställa en långsiktig hållbarhet och öka förtroendet för demokratin.

Vi hade därför en uppmaning: säkerställ att denna underskrift är något Sveriges väljare vill ha, innan ni skriver under!

Maneka Johanna Helleberg och Jenny Rydhammer, DirektdemokraternaLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*