Direktdemokraterna är en liten strimma av hopp i det gråa politiska landskapet för mig. Det är inte ett vanligt politiskt parti.

Varför jag röstar på Direktdemokraterna!

Tror du fortfarande på politikerna? Det gör inte jag, jag tror på dig och mig och på att man i en riktig demokrati fattar beslut tillsammans och låter alla bli hörda. Idag verkar det som om demokratin bara sträcker sig så långt att du får rösta i melodifestivalen eller i ett val vart fjärde år.

Däremot får du inte rösta om viktiga politiska frågor som rör ditt och allas våra liv. Vad säger det om dagens politik? Är vi rädda för vad som skulle hända om vi själva skulle ta makten över det politiska beslutsfattandet? Är vi för bekväma? Förstår vi inte längre att det är vi som bestämmer om vi lämnar över vår makt till någon annan eller ej? Kommer vi någonsin våga lita på oss själva igen efter att ha levt under förtryck och hierarkiska maktstrukturer under tusentals år?

Detta är frågor jag ställer mig när jag ser ett haltande politiskt system fullt av maktmissbruk och lögner, lobby-grupper och företag med allt för stort inflytande, listan kan göras lång. Ändå tillåter vi detta att fortsätta, genom vår tystnad och passivitet, men det finns faktiskt ett val…

Direktdemokraterna är en liten strimma av hopp i det gråa politiska landskapet för mig. Det är inte ett vanligt politiskt parti.

Direktdemokraterna tänker inte försöka få dig att tycka som någon eller pracka på dig politiska åsikter som ändå ingen kan leva upp till.

Vi står för en direkt demokrati. Vi vill att människor som befinner sig på marken, bland gräsrötterna, de som vet vad som behöver göras enligt egna erfarenheter, får vara med och bestämma. Tillsammans med experter inom olika områden som har överblick och en djupare förståelse inom olika områden så kan äntligen de verklighetsbaserade, logiska och vetenskapligt förankrade lösningarna få möjlighet att komma fram. Långsiktiga lösningar som inte bara är till för att fjäska inför väljarna kan få chansen att genomföras när alla får möjlighet att uttrycka sig och samarbeta för allas bästa.

 

Maneka Johanna Sjöström, Direktdemokraterna
Maneka Johanna Sjöström, Direktdemokraterna

 

Tänk efter, vilka erfarenheter har du? Vem du än är, så har just du unika erfarenheter och kunskaper som kan bidra till samhällets utveckling. Om du hade chansen att få berätta om dessa och tillsammans med andra komma fram till nya förslag på hur vi kan anpassa vårt samhälle på bästa sätt, vad skulle du vilja förändra?

Vilka förslag skulle du komma med? Med direktdemokrati skulle vi kunna lyssna till allas åsikter och basera våra politiska beslut på människors riktiga erfarenheter och den senaste forskningen.

Med internet och annan modern teknik som hjälpmedel öppnas nya möjligheter för alla att engagera sig i politiska frågor och fatta gemensamma beslut on-line. Vi skulle då kunna gå bortom dagens politiska system som jag anser mest är ett spel för kulisserna. I dagens system har de politiska partierna ibland en sån lik politik att våra allmänna val mest framstår som en bizarr fars där vi medborgare får den “äran” att välja mellan politiska partier som är lika nära besläktade som Pepsi eller Cola.

Om du känner igen dig i något av ovanstående och du vågar ta klivet in i en samhällsförändring som hör framtiden till, där din egen röst formar politiska beslut…

Rösta på Direktdemokraterna!

De representanter som då väljs in i kommun, landsting eller riksdag kommer då bara fungera som “knapptryckare” och förmedlare av folkets egen röst. Jag tror på folkets erfarenheter och beslutskraft mer än på korrumperade eller lobby-påverkade och ofta helt okunniga politiker (Som exempel kan nämnas att vår skolminister Jan Björklund inte ens har en högskoleexamen).

Jag tror att vi själva har många av svaren på de problem vi möter om vi hjälps åt att lyfta fram våra erfarenheter och tar hjälp av varandra. Jag tror att vi människor har mer vett i oss än att vi bara ska bli tillfrågade vad vi tycker vart fjärde år? Vad tror du på? Vågar du ta klivet att ta tillbaka makten över de beslut som formar våra liv? Det tänker jag!

Rösta på Direktdemokraterna!

Maneka Johanna Sjöström
Medlem i Direktdemokraterna. Aktiv i Göteborg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*