Per Norbäck, Direktdemokraterna

Direktdemokrati – en idé vars tid är kommen

På kort tid har landets direktdemokrater enats och bildat partiet Direktdemokraterna. Varför är tiden inne för direktdemokrati just nu? Dels för att det är möjligt att rösta med mobilen och vara politiker utan att gå omvägen via ett parti. För tjugo år sedan var det omöjligt. Dels för att maktkamp är destruktiv för samhällsutvecklingen.

Demokrati ska vara ett rationellt samarbete, inte en arena för tuppfäktning mellan adelsmän och kvinnor med olika färg på näsdukarna.

Slutligen inser snart hela världen att vi håller på att orsaka betydande problem för framtida generationer, men vi saknar verktyg för att stifta nödvändiga och bindande globala lagar. Direktdemokratin växer över hela jordklotet och när vi går samman internationellt så kommer globala folkomröstningar snart att vara möjliga. När tillräckligt många deltar uppstår ett demokratiskt världsparlament och vi kan börja ta itu med våra gemensamma problem.

Som den franske författaren Victor Hugo skrev: “Det finns en sak som är starkare än världens alla arméer, och det är en idé vars tid är kommen“.

Per Norbäck